Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

 

Обавештење о новом Правилнику о карантину за увезене животиње ( „Сл.Гл.РСˮ, број 74/2018.),Дана 15.10.2018. године ступио је на снагу П р а в и л н и к  о карантину за увезене животиње( „Сл.Гл.РСˮ, број 74/2018.),чиме је престао да важи Правилник о условима и трајању карантина за увезене животиње („Службени лист СФРЈˮ, број 6/88).Чланом 3. је прописано да се у  карантин  стављају животиње које се увозе ради узгоја и репродукције и намењене су за производњу хране, јаја за приплод и репродуктивни материјал.

Све остале животиње које се увозе у друге сврхе, се не стављају у карантин, осим  ако је епизоотиолошка ситуација у државиизвозници таква да прети опасност од уношења заразних болести животиња или не постоје званични подаци о епизоотиолошкој ситуацији у државиизвозници.

 

Захтев за издавање решења за увоз производа и хране животињског порекла, споредних производа и хране за животиње животињског порекла

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за привремени увоз/извоз животиња

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за привремени увоз или провоз животиња за приплод, јаја за приплод и репродуктивни материјал

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за повраћај пошиљака
Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за транзит животиња

Захтев за издавање решења са ветеринарско-санитарним условима за увоз животиња

Захтев за издавање мишљења научно стручног савета

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional