ПРЕСТАНАК РЕСТРИКТИВНИХ МЕРА У СКЛАДУ СА РЕШЕЊЕМ О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАРАЖЕНИХ И УГРОЖЕНИХ ПОДРУЧИЈА ОД АКС


Управа за Ветерину је узимајући у обзир резултате надзора и дијагностичког испитивања на целој територији државе, као и спроведене мере и резултате надзора и дијагностичког испитивања свиња у зараженим и угроженим подручјима, а у складу са националним и европским прописима, донела решења о престанку спровођења рестриктивних мера у подручjима проглашеним зараженим и угроженим од заразне болести афричка куга свиња у општини Младеновац,Смедеревска Паланка и Житиште, чиме су раније донета предметна решења укинута на целокупној територији Републике Србије примењиваће се мере континуираног надзора на АКС код домаћих и дивљих свиња.

Решења о престанку примене рестриктивних мера можете преузети у делу Афричка куга свиња-Актуелне информације.                                                              

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА (ККС) У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ


  Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за ветерину, донела је одлуку за престанак вакцинације свиња против Класичне куге свиња.

Одлука ступа на снагу од  дана 15. 12. 2019. Године.

Након вишегодишње примене имунопрофилактичке мере здравствене заштите популације свиња, односно, вакцинације свиња против Класичне куге свиња у Републици Србији, Управа за ветерину донела је одлуку о престанку вакцинације на основу анализе ризика стручне јавности , процене ефеката вакцинације, спроведених мониторинга циркулације вируса у популацији домаћих и дивљих свиња и Препорука Европске комисије за праћење здравља животиња.
Одлука ће повећати капацитете индустрије за прераду меса и релаксирати услове за извоз свињског меса и производа од свињског меса на тржиште земаља чланица  Европске Уније.
Управа за ветерину донела је Правилник о изменама и допуни Правилника о утврђивању  мера за рано откривање, дијагностику, спречавање ширења, сузбијање и искорењивање заразне болести класичне куге свиња, као и начину њиховог спровођења (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019) и Правилник о изменама Правилника о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња за 2019.годину (“Сл. гласник РС”, бр. 87/2019), на основу којих ће се одлука спровести.

ПРЕСТАНАК ВАКЦИНАЦИЈЕ СВИЊА ПРОТИВ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ОД 15.12.2019.ГОДИНЕ


Престанак вакцинације свиња против класичне куге свиња у Репбулици Србији.

Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

ПОЈАВА АФРИЧКЕ КУГЕ СВИЊА


Министарство пољопривреде,шумарства и водопривреде,Управа за Ветерину проглашава зараженим подручијем од заразне болести афричке куге свиња, насељена места Велика Крсна и Рабровац општина Младеновац на територији града Београда,насељено место Кусадак општина Смедеревска Паланка у Подунавском управном округу.
Решења о проглашењу зараженог подручија и угроженог подручија као и ловишта (подручија високог ризика) од заразне болести Афричке куге свиња могу се преузети овде.  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Ел. пошта Штампа ПДФ

Конференцијa о добробити напуштених животиња одржаће се дана 17. априла у Београду (AGR 51906), у организацији TAIEX-а и Управе за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије.

Одржавање Конференције на ову тему је од изузетног значаја. Пружиће могућност да се састану Директори Управа за ветерину из окружења, представници Светске организације за заштиту здравља животиња (OIE), представници Европске Комисије, RSPCA, а све у циљу разматрања проблема везаних за напуштене животиње. Конференција има за циљ размену искустава земаља у окружењу везаних за проблем напуштених животиња, контролу њихове популације, улогу и одговорности државних органа и невладиних организација.

Трошкове одржавања Конференције, организације, превода, као и смештаја за предаваче и учеснике сноси TAIEX.

TAIEX као инструмент пружања техничке помоћи и размене информација земљама западног Балкана. помаже партнерским земљама у апроксимацији и примени законодавства Европске уније. Корисници TAIEX помоћи су сектори, односно органи, који директно учествују у транспозицији и примени европског законодавства, односно службеници, који раде у државним органима и органима локалне самоуправе, представници судства, парламента, законодавних већа, представници струковних и комерцијалних организација, представници синдиката, као и лица, која се баве тумачењем, ревизијом и превођењем текстова закона и прописа.

Управа за ветерину, је и поред чињенице да TAIEX не пружа директну подршку цивилном сектору, појединцима, групама грађана и индививуалним компанијама, у списак учесника успела да уврсти и представнике невладиних организација и то у оноликом броју, колико су могућности дозвољавале. Како TAIEX сноси трошкове организације овог скупа, број учесника је био строго органичен.

Управа за ветерину, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде чини велике напоре да усклади европску легислативу са националном, водећи рачуна, да се и када имлементација усвојених прописа може успешно извести. У овој области је у претходном периоду доста  учињено, а свесни смо да је потребно још пуно рада да се усвоје и примене сви стандарди што нам представља циљ у следећем средњорочном периоду.

Парламент Републике Србије је усвојио и Закон о потврђивању европске конвенције о заштити кућних љубимаца, која је ступила на правну снагу на међународном плану 1. јула 2011. године .

Управа за ветерину, има јасан став по питању решавања проблема напуштених животиња. Решавање овог проблема је битно, не само са аспекта добробити животиња, већ и заштите здравља људи и животиња.

Циљ нам је збрињавање напуштених и изгубљених животиња на хумани начин, хватање од стране зоохигијенске службе локалне самоуправе, смештај у прихватилиште, преглед и тријажа паса од стране ветеринарске службе и поновно удомљавање.

Управа за ветерину сматра да је ово једини прави и сврсисходан начин решавања овог проблема.

Сматрамо да су злонамерни и нетачни наводи који су послати електронском поштом од неких удружења за заштиту животиња, који позивају на скупове и петиције против надлежних органа, других невладиних организација и предавача на конференцији, и да се троши енергија у погрешном смеру, јер као што је напред наведено Конференција није сазвана ради „покушаја“ измене Закона о добробити животиња, већ напротив ради боље имплементације истог.

Управа за ветерину има добру сарадњу са многим добронамерним друштвима и невладиним организацијама за заштиту животиња, од којих поједини чланови активно учествују пружајући нам помоћ у остварењу заједничког циља за добробит животиња.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Previous Следећа

informator_o_radu

Zarazne bolesti zivotinja

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional