Бројеви телефона за пријаву угинућа или сумње на болест афричке куге свиња


Број телефона: 0800/234-236  током читавог дана или, у току радног времена   опширније...  

Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит


Правилник о условима за пошиљке за које није потребно решење за увоз и транзит („Службени гласник РС“,  број: 39/2019 објављен 6. јуна 2019. године) може се преузети овде.

Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње


Објављен је Правилник о измени правилника о максимално дозвољеним количинама остатака средстава за заштиту биља у храни и храни за животиње који можете преузети овде.

Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката


Објављена су нова упутства Управе за ветерину која се односе на регистрацију ветеринарских субјеката. Наведена упутства можете преузети овде.

Рад у дане викенда и државног празника - Одсек ветеринарске инспекције за Град Београд


У дане викенда и државног празника пријаве од стране грађанства примаће дежурни ветеринарски инспектор на телефон 011/66-56-015  од 730 до 1530 часова.

Јавни позив за упис у регистар овлашћених обележивача


Министарство пољопривреде и заштите животне средине објављује јавни позив за упис у Регистар овлашћених обележивача. Опширније...

Обележавање, регистрација и праћење кретања говеда - Најчешће постављана питања


Управа за ветерину је припремила одговоре на најчешће постављана питања из области Обележавања, регистрације и праћења кретања говеда које можете погледати и преузети ОВДЕ.

EFSA

Европска Агенција за безбедност хране /EFSA је формирана Уредбом о безбедности хране (Regulation No 178/2002)са задаткомда обезбеди научну и техничку подршку надлежним органима ЕУ у свим областима законодавства, које имају директан или индиректан утицај на безбедност и квалитет хране.

EFSAпружа независне информације које се тичу процене ризика у области безбедности хране и на тај начин доприноси здрављу људи, здрављу и добробитиживотиња, здрављубиља и заштити животнесредине.

Преко EFSAексперата припремају се мишљења која даље служе као научна основа за израду и усвајање мера које спроводе земље чланице у одређенимобластима.  Рад ове Агенције је назависан и транспарентан.  ЕУ комисија, EFSAи државе чланице блиско сарађују како би обезбедиле ефикасну повезаност измеђупроцене ризика, управљања ризиком  и комуникацијама о ризику.

Агенцијом руководи Управниодборкоји се састоји од14 чланова именованих од стране Савета ЕУ и  директор,  Саветодавни форум, а у раду учествују  Научни одбор и научни панели.

Научни панели се састоје од независних стручњака који су одговорни за научну процену рада у оквиру EFSA. Постоји 10 панела који су посвећени различитим областима у ланцу исхране и хране: 

- Здравље животиња и добробитwww.efsa.europa.eu/en/panels/ahaw

- Адитиви у храни- www.efsa.europa.eu/en/panels/ans

- Биолошке опасности- www.efsa.europa.eu/en/panels/biohaz

- Материјали који долазе у контакт са храном- www.efsa.europa.eu/en/panels/cef

- Контаминенти у ланцу хране- www.efsa.europa.eu/en/panels/contam

- Адитиви, производи и супстанце који се користе у храни за животиње- www.efsa.europa.eu/en/panels/feedap

- Генетски модификовани организми- www.efsa.europa.eu/en/panels/gmo

- Дијететски производи, исхрана и алергени- www.efsa.europa.eu/en/panels/nda

- Здравље биља- www.efsa.europa.eu/en/panels/plh

- Средства за заштиту биља и њихових остатака- www.efsa.europa.eu/en/panels/ppr

Преко ових панела EFSA прати и анализирати податке о биолошким опасностима, хемијским загађивачима, конзумирању хране и новим ризицима.

Република Србија као земља кандидат за приступање ЕУ је добила могућност да учествује у EFSAпредприсупним програмима који имају  за циљ:

  • Повезивање стручног и научног кадра кроз националну мрежу, а затим и мрежу EFSA.
  • Разијање система за размену података у вези зооноза, антимикробне резистенце, болести преносивих храном;
  • Подизање националних капацитета за процену ризика и комуникацију ризицима;
  • Повезивање пројеката EFSA и земаља чланица са предприступним земљама,у циљу подизања спремности региона да се суочи са ризицима у храни;

Више информација на EFSA сајту:

- Најновије вести: http://www.efsa.europa.eu/en/news

- Откријте EFSAтеме по азбучном реду: http://www.efsa.europa.eu/en/topics-complete-list или само теме: http://www.efsa.europa.eu/en/topics

- позив за експерте из безбедности хране да се придруже Научним панелима: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/170502-0, http://www.efsa.europa.eu/en/careers/experts

- Ангажовање за EFSA-допринос за безбедну храну (консултације, посматрачи, позив за податке, каријера, тендери, стипендије, награде за иновације):  http://www.efsa.europa.eu/en/engage

За више информација погледати овде.

 

Zarazne bolesti zivotinja

Afrička kuga svinja

Bitne informacije

Javne nabavke

Informacije od javnog znacaja

kucni ljubimci

movement_of_pets

movement_of_pets

kucni ljubimci

Zarazne bolesti zivotinja

Previous Следећа

informator_o_radu

Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional