Стратегија, стандарди и прописи

Развијени и усвојени стандарди и смернице о добробити животиња за све држаоце животиња. Развијена национална стратегија за имплементацију стандарда о добробити животиња.

Активност 2.1.1. Коришћење најбоље праксе из земаља чланица Европске уније у развоју стандарда који задовољавају захтеве ЕУ о добробити животиња
Метод:
Активност ће укључити састанке са водећим особљем на пројекту из земље домаћина и лично одговорним лицима за спровођење закона о добробити животиња. То ће довести до детаљне анализе регулаторног оквира законодавства о добробити животиња.

Кроз ове активности биће извршена детаљна анализа српског законодавства и процењена усклађеност истог са прописима ЕУ о добробити животиња и табеле усклађености припремљене у складу са законима ЕУ као што је наведено у члану 2 правних тековина ЕУ.

Активност 2.1.2. Добробит животиња – Развити систем за примену стандарда за заштиту животиња дуж целог ланца снабдевања, посебно за следеће појединце и организације: лица која учествују у држању животиња, ветеринарске инспекторе (инспектори на газдинствима, у транспорту и кланицама), те учеснике у транспорту живих животиња.
Метод:
Активност ће укључити састанке са водећим особљем на пројекту из земље домаћина и особљем које се бави добробити животиња. Експерти из земаља чланица ЕУ ће поделити искуства о изради стандарда о добробити животиња

То ће довести до:

- Развоја система за имплементацију стандарда о добробити животиња за појединце и организације укључене у држање животиња, транспорт живих животиња и животиња које се користе у експерименталне и друге научне сврхе.
- Развоја стратегије за имплементацију система контроле заштите животиња за ветеринарске инспекторе.

Активност 2.1.3. Добробит животиња – Нацрт стратегије за примену стандарда и прописао добробити животиња. Идентификовати приоритете за акцију, временске оквире и одговорности.
Метод:
Активност ће укључити састанке са водећим особљем на пројекту из земље домаћина и особљем које се бави добробити животиња. Експерти из земаља чланица ЕУ ће поделити искуства у изради стандарда о добробити животиња

То ће довести до израде стратегије за примену стандарда и прописа о добробити животиња којима ће бити одређени приоритети за акцију, временске оквире и одговорности.