Контакти

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за ветерину
Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд
11070 New Belgrade
Tel + 381 11 2602 320
Fax + 381 11 2602 320
Слободан Шибалић,
Вођа пројекта у Републици Србији
E-mail: slobodan.sibalic@minpolj.gov.rs
Сања Челебићанин
Саветник на пројекту у земљи домаћину
E-mail: s.celebicanin@minpolj.gov.rs
Web site: http://www.mpt.gov.rs/

Државна служба за храну и ветерину Републике Литваније
Ул. Сисесику бр. 19
07170 Вилнијус– 10, Литванија
Tel: +370 52 40 43 61
Fax: +370 52 40 43 62
Др. Петрас Мачиулскис
Вођа пројекта из Републике Литваније
E-mail: pmaciulskis@vet.lt
Ваидотас Киудулас
Стални саветник на пројекту
E-mail: vkiudulas@gmail.com

Канцеларија пројекта

Министарств пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије– Управа за ветерину
Омладинских бригада бр. 1, Нови Београд
Канцеларија бр. 39
Phone: +381 11 260 73 46

Стални саветник на пројекту
Ваидотас Киудулас
Phone:+381 64 928 42 08
E-mail: vkiudulas@gmail.com

Асистент сталног саветника на пројекту
Mirjana Blanusa
Phone:+381 11 260 7346
+381 60 4848 005
Email: mirjana_blanusa@hotmail.com

Преводилац сталног саветника на пројекту
Tanja Grahovac
Phone: +381 11 260 73 46
+381 63 881 93 91
Email: tanjagrahovac@hotmail.com