May

24

2013

Značajni rezultati u kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila

Bookmark and Share
Novi Sad

BOLESTI PRAKTIČNO ISKORENjENE U SRBIJI

Naša zemlja mogla bi uskoro da bude potpuno slobodna od klasične kuge svinja i besnila, istaknuto je na svečanom koktelu koji je povodom završetka projekta „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ priređen na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Zahvaljujući ovom projektu, koji sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a finansira se sredstvima iz IPA predpristupnih fondova Evropske unije, u Srbiji već dve godine nema slučajeva zaraze klasičnom kugom svinja (KKS), a prema poslednjim podacima tokom ove godine zabeležena su samo 3 slučaja besnila.

„Sa velikim zadovoljstvom ističem da Srbija preduzima sve neophodne mere u kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila i da je zahvaljujući programu iskorenjivanja ovih bolesti, epizootiološka situacija vrlo povoljna“, rekla je dr Zorica Novaković, koordinatorka poslova u Upravi za veterinu Mnistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodala: „Ne smemo nikako da zanemarimo činjenicu da ove bolesti mogu da imaju ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, ali i po ekonomiju i brigu o tome svakako moramo da stavimo na prvo mesto kada govorimo o ovim problemima..“

Projekat je pratila i kampanja podizanja nivoa svesti o kontroli i iskorenjivanju ovih bolesti koja je počela u oktobru 2011. i trajala više od godinu dana. Cilj kampanje bio je informisanje i edukacija najšire javnosti, ali i pojedinačnih ciljnih grupa kao što su farmeri, veterinari, učenici i nastavnici u osnovnim školama, ali i novinari. Pored jedinstvenog vizuelnog identiteta, ciljne javnosti su informisane putem različitih štampanih informativnih i promotivnih materijala, TV i radio spota, kao i namenskih filmova za decu, stručnu i opštu javnost. Pored ovih aktivnosti, tokom kampanje organizovane su dve konferencije na nacionalnom nivou, specijalni treninzi za novinare, posebno prilagođena predavanja za decu osnovnih škola, a projekat je dva puta bio predstavljen i na Međunarodnom sajmu poljoprivrede što je prvi put da se informacije o nekoj bolesti životinja prenose na takav način. Sve informacije o toku projekta bile su objavljivane na internet sajtu http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti koji je nameski osmišljen i pokrenut na početku kampanje.

„Zaštita životinjskog zdravlja je izuzetno važna, jer ne samo da poboljšava i zdravlje ljudi, već otvara mogućnost proširenja tržišta Srbije i izvoz hrane u Evropsku uniju. Zbog toga EU finansijski podržava iskorenjivanje ovih bolesti, a do sada je Srbiji odobreno 12,5 miliona evra pomoći“, istakao je Endru Hedi, šef III sektora operacija Delegacije EU u Srbiji, dodajući da je: „U oblasti poljoprivrede Srbija u proteklim godinama ostvarila značajan napredak i EU želi da nastaviti da pomaže ovom sektoru.“

Kako bi se obezbedila zaštita zdravlja ljudi i domaćih životinja, Uprava za veterinu već je uspešno sprovela pet kampanja oralne vakcinacije protiv besnila na teritoriji Srbije, a u toku je i šesta kampanja. Radi efikasnog iskorenjivanja program oralne vakcinacije lisica sprovodiće se najmanje pet godina uzastopno na teritoriji cele zemlje. Kada je u pitanju KKS u Srbiji se kontinuirano sprovodi program nadzora koji treba da omogući rano otkrivanje bolesti, a Uprava za veterinu nastavlja da realizuje aktivnosti definisane Strategijom za iskorenjivanje KKS, koje moraju da doprinesu efikasnim merama za iskorenjivanje, smanjenju rizika od izbijanja bolesti, održavanju povoljnog statusa naše zemlje.

May

17

2013

Projekat „Program kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ na 80. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Bookmark and Share
Beograd

Projekat „Podrška programu kontrole iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ i ove godine će biti predstavljen na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, koji biti održan od 18. do 24. maja. U okviru posebno pripremljenog štanda, u Master hali pored štanda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, predstavnici Uprave za veterinu će posetioce upoznavati sa najaktuelnijim informacijama u vezi sa iskorenjivanjem klasične kuge svinja i besnila.

May

16

2013

Šesta kampanja oralne vakcinacije protiv besnila

Bookmark and Share
Beograd

Obaveštenje o početku šeste kampanje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu obaveštavaju javnost da će su ispunjeni svi preduslovi da se započne šesta kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih životinja protiv besnila u Republici Srbiji. Vakcinacija će započeti 16.05.2013. godine.

Vakcinacija će se sprovoditi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlje, osim u naseljenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama. Sredstva za sprovođenje vakcinacije obezbeđena su iz predpristupnih fondova EU (IPA2011) kao i u protekle dve godine.

Delegacija EU u Srbiji, sprovela je javnu nabavku vakcine zajedno sa uslugom sprovođenja vakcinacije i osigurala uslugu distribucije vakcina. U toku pripremnih aktivnosti, proizvođač je obezbedio sve potrebne dozvole i odobrenja za distribuciju vakcine iz vazduha od nadležnih organa u Republici Srbiji (Sertifikat analize za vakcinu izdat od strane Agencije za lekove i medicinska sredstva Srbije i Potvrda o osposobljenosti za pružanje usluga iz vazduha izdat od strane Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije).

[Pročitaj više...]

Dec

6

2012

SRBIJA USKORO SLOBODNA OD SVINjSKE KUGE I BESNILA

Bookmark and Share
Beograd

Druga nacionalna konferencija o kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila

U Srbiji već skoro dve godine nema slučajeva zaraze klasičnom kugom svinja (KKS), dok je broj slučajeva besnila divljih životinja smanjen za gotovo 80 odsto u odnosu na 2009. godinu, istaknuto je na Drugoj nacionalnoj konferenciji posvećenoj ovim bolestima. Ovi izvanredni rezultati ostvareni su zahvaljujući programu kontrole i iskorenjivanja koji sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede uz podršku Evropske unije. Na konferenciji su analizirane dosadašnje aktivnosti preduzete u iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila i predstavljena najsavremenija oprema za nadzor i monitoring KKS.

„Srbija je među prvim zemljama u regionu u kojima je pokrenut program iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila i zahvaljujući izuzetno profesionalnom pristupu Uprave za veterinu i veterinarske službe danas možemo da kažemo da su ove bolesti suzbijene“, rekao je Dejan Krnjajić, državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodao: „Naš cilj je da se program kontrole i iskorenjivanja bolesti nastavi sve dok Srbija i definitivno ne postane zemlja slobodna od klasične kuge svinja i besnila. Za ovaj program, Ministarstvo poljoprivrede izdvaja oko 5-6 miliona EUR svake godine, počev od 2006.“ [Pročitaj više...]

Nov

14

2012

Crtani film za bolju informisanost o besnilu

Bookmark and Share
Učenike osnovnih škola u Srbiji očekuje održavanje edukativnih predavanja o besnilu, zaraznoj bolesti životinja i ljudi

U više od 50 osnovnih škola iz svih krajeva Srbije će tokom novembra biti održano predavanje o besnilu kod životinja, prilagođeno deci ovog uzrasta. Uz posebno pripremljen animirani film koji govori o najboljim načinima da se zaštitimo od besnila i koji je namenjen najmlađem uzrastu, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinu i veterinarski stručnjaci iz Srbije, upoznaće učenike starijih razreda osnovnih škola sa poreklom bolesti, načinima prenošenja i najvažnijim elementima prevencije i kontrole besnila kod divljih i domaćih životinja koji se sprovode u našoj zemlji.

„Besnilo je veoma opasna bolest životinja, koja može da ima ozbiljne posledice po zdravlje ljudi i zbog toga nam je izuzetno važno da kroz predavanja koja smo prilagodili najmlađima, skrenemo pažnju na sve opasnosti“, rekao je mr Budimir Plavšić, načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu životinja Uprave zaveterinu i dodao: „Cilj ovih predavanja je da se što veći broj dece, naročito u ruralnim područjima kao i sredinama u kojima postoji mogućnost kontakta sa divljim životinjama, upozna sa simptomima besnila, postupcima u slučaju sumnje na zarazu, kao i merama kontrole i prevencije koje treba da preduzmu kako bi bili sigurni da su potpuno bezbedni.“

Predavanja za učenike osnovnih škola pripremljena su zahvaljujući projektu „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“, a pomoć i podršku u izboru predavača i škola pružili su i Ministarstvo Poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo prosvete i nauke.

Projekat iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji finansira se iz budžeta RS, a od 2010. godine projekat finansijski podržava i Evropska unija. Cilj ovog projekta je potpuno iskorenjivanje ovih bolesti u regionu. Više informacija o KKS i besnilu, kao i sve relevantne informacije o Projektu možete pronaći na stranici http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti.

Sep

27

2012

Svetski dan borbe protiv besnila

Bookmark and Share
Beograd

SRBIJA NA DOBROM PUTU DA ISKORENI BESNILO

Broj slučajeva besnila divljih životinja u Srbiji smanjen je za skoro 80 odsto u odnosu na 2009. godinu, a od početka 2012. registrovano je samo 13 slučajeva zaraze, istaknuto je u Upravi za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede povodom Svetskog dana borbe protiv besnila (World Rabies Day). Ovaj dan obeležava se 28. septembra širom sveta sa ciljem da se podigne nivo svesti o ovoj opasnoj bolesti i ukaže na to da se besnilo može sprečiti vakcinacijom životinja.

„Na teritoriji Srbije, u periodu od 2000. do 2010. godine, godišnje je bilo registrovano oko 200 slučajeva besnila kod životinja. Više od 85 odsto bolesnih životinja jesu divlje životinje, a više od 95 odsto ukupnog broja obolelih životinja su lisice“, rekao je Budimir Plavšić, načelnik odeljenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodao: „U toku 2012. godine u našoj zemlji je evidentiran značajno manji broj slučajeva besnila, što predstavlja prvi ozbiljan pozitivan rezultat peroralne vakcinacije divljih životinja.“

Srbija je prva zemlja u regionu koja od jeseni 2010. godine sprovodi peroralnu vakcinaciju lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila. Do sada su realizovane četiri kampanje vakcinacije koje se sprovode distribucijom mamaka iz aviona, a planirano je da peta kampanja bude sprovedena do kraja novembra ove godine. Cilj vakcinacije divljih životinja je da se potpuno iskoreni besnilo u Srbiji, kao i da se održi status slobodan od bolesti.

Projekat „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ finansira se iz budžeta RS, a od 2010. godine projekat finansijski podržava i Evropska unija. Cilj ovog projekta je potpuno iskorenjivanje ovih bolesti u regionu. Više informacija o KKS i besnilu, kao i sve relevantne informacije o Projektu možete pronaći na stranici http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti.

Sep

22

2012

Posetioci „Šabačkog vašara“ upoznati sa prevencijom klasične kuge svinja i besnila

Bookmark and Share
Šabac

Za vreme trajanja „Šabačkog vašara“ sprovedena je još jedna u nizu akcija informisanja građana o prevenciji klasične kuge svinja (KKS) i besnila divljih životinja. Posetiocima ove tradicionalne manifestacije podeljeno je po 1.000 letaka za KKS i besnilo u kojima su detaljno opisani svi ključni elementi ovih bolesti, a ova akcija sprovedena je u okviru projekta „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“.

Građani Šapca, ali i brojni posetioci čuvenog vašara, dobili su informativno-edukativne materijale o kontroli i iskorenjivanju KKS i besnila, odnosno informacije o Projektu, dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima. Materijali sadrže neophodne informacije o bolestima i namenjeni su svim zainteresovanim građanima, a pre svih uzgajivačima svinja, trgovcima svinjskim mesom i prerađevinama, odnosno građanima koji mogu da dođu u kontakt sa divljim životinjama zaraženim besnilom.

Građani su mogli da se informišu o tome kako se bolesti prenose, koji su simptomi i na koji način se sprovodi vakcinacija protiv KKS, odnosno oralna vakcinacija protiv besnila. Takođe, leci sadrže i informacije o preventivnim merama koje treba da budu preduzete kako bi se sprečila mogućnost pojave ovih bolesti, kao i o tome kako postupati u slučaju sumnje na zarazu.

Projekat iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji finansira se iz budžeta RS, a od 2010. godine projekat finansijski podržava i Evropska unija. Cilj ovog projekta je potpuno iskorenjivanje ovih bolesti u regionu. Više informacija o KKS i besnilu, kao i sve relevantne informacije o Projektu možete pronaći na stranici http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti.

Sep

1

2012

Posetioci Roštiljijade upoznati sa prevencijom KKS i besnila

Bookmark and Share
Leskovac

Deljenjem letaka posetiocima leskovačke „Roštiljijade“ sprovedena je još jedna akcija informisanja građana o prevenciji klasične kuge svinja (KKS) i besnila divljih životinja. Zahvaljujući projektu „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“, građani Leskovca, ali i svi koji su posetili ovu tradicionalnu manifestaciju, dobili su informativno-edukativne materijale o kontroli i iskorenjivanju KKS i besnila, odnosno informacije o Projektu, dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima.
[Pročitaj više...]

Jul

2

2012

Akcija deljenja lifleta o klasičnoj kugi svinja i besnilu

Bookmark and Share
Zaječar, Palilula(naselje Borča) i Barajevo

Deljenjem lifleta u Zaječaru i beogradskim opštinama Palilula (naselje Borča) i Barajevo sprovedena je akcija informisanja građana o klasičnoj kugi svinja (KKS) i besnilu, čiji će završetak biti 6 jula. u Bajinoj Bašti. Zahvaljujući projektu „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ građani ovih opština dobili su informativno-edukativne materijale o kontroli i iskorenjivanju KKS i besnila, odnosno informacije o Projektu, dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima.
[Pročitaj više...]

Jun

23

2012

Emisija “Domaćin”

Bookmark and Share
Gostovanje g.Budimira Plavšića u emisiji “Domaćin”

May

24

2012

Uspešan nastup na poljoprivrednom sajmu

Bookmark and Share
79. međunarodni poljoprivredni sajam u Novom Sadu

Projekat „Podrška programu kontrole iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ predstavljen je na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, što je prvi put da se na ovakav način predstavlja program kontrole bolesti životinja. Na posebnom štandu koji je bio postavljen u Master hali, uzgajivačima svinja i stručnjacima iz oblasti veterine, ali i ostalim posetiocima sajma podeljeno je više od 7 hiljada informativno-edukativnih lifleta i brošura, a na posebnom događaju predstavljeni su TV spot i radio džingl koji promovišu značaj unapređenja biosiugurnosnih mera na farmama i domaćinstvima koja se bave uzgojem svinja.

Nakon svečanog otvaranja sajma, štand Projekta posetili su Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede g. Dušan Petrović, Šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer, Predsednik Izvršnog veća Vojvodine Bojan Pajtić, kao i gosti sajma, među kojima su bili i Ministar poljoprivrede Austrije g. Niki Berlakovič i Ministar poljoprivrede Hrvatske g. Tihomir Jakovina.
Prilikom posete štandu Projekta, šef Delegacije EU u Srbiji g. Vensan Dežer zadržao se u razgovoru sa predstavnicima Uprave za veterinu i članovima tima za realizaciju Projekta. On je izrazio zadovoljstvo prezentacijom Projekta na sajmu, kao i rezultatima koje ovaj projekat ostvaruje i dao dodatnu podršku za nastavak programa kontrole i iskorenjivanja KKS i besnila u Srbiji.
Ekskluzivnim emitovanjem TV spota i radio džingla koji ističu značaj kontrole klasične kuge svinja, kojem su prisustvovali zvaničnici Uprave za veterinu i predstavnik Delegacije EU u Srbiji g. Endru Hedi, započela je i kampanja podrške kontroli i iskorenjivanju KKS u Srbiji. Tom prilikom g. Hedi je podsetio da je zaštita životinjskog zdravlja izuzetno važna, jer ne samo da poboljšava zdravlje ljudi, već otvara mogućnost proširenja tržišta Srbije i izvoz hrane u Evropsku uniju.

Predstavnici Uprave za veterinu su, tokom sajamskih dana, posetiocima, ali i predstavnicima medija, davali inofrmacije o Projektu, dosadašnjim aktivnostima, kao i postignutim rezultatima u kontorli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila. Štand Projekta bio je i mesto susreta stručnjaka iz oblasti veterine, koji su kroz razgovore sa predstavnicima Uprave za veterinu razmenjivali iskustva i dobijali korisne informacije o KKS i besnilu.

May

17

2012

Početak kampanje za primenu biosigurnosnih mera

Bookmark and Share
Novi Sad, 17. maj 2012.

Premijernim emitovanjem informativnog TV spota i radio džingla koji promovišu značaj unapređenja biosiugurnosnih mera na farmama i domaćinstvima koja se bave uzgojem svinja, započela je kampanja podrške kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja (KKS) u Srbiji. Kampanja se sprovodi u okviru Projekta “Podrška programu kontrole i iskorenjivanja KKS i besnila u Republici Srbiji”, koji je, na posebno uređenom štandu, predstavljen i na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu, što je prvi put da se na ovakav način predstavlja jedan program kontrole bolesti životinja.

„Uprava za veterinu može da bude izuzetno ponosna na rezultate koji su ostvareni zahvaljujući ovom projektu, jer podaci pokazuju da danas, praktično, više ne postoje slučajevi zaraze klasičnom kugom svinja“, rekao je g. Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, i dodao: „Stvoreni su svi preduslovi da se u narednih nekoliko godina pređe na drugu fazu iskorenjivanja, odnosno potpuni prestanak vakcinacije i zbog toga je izuzetno važno da sprovodimo sve biosigurnosne mere na farmama svinja.“

„Evropska unija prepoznala je značaj ovog projekta za Srbiju, ali i za čitav region i zbog toga je za njegovu realizaciju obezbedila sredstva iz svojih fondova“, istakao je g. Endru Hedi, šef III sektora operacija Delegacije EU u Srbiji, naglasivši da je „zaštita životinjskog zdravlja izuzetno važna, jer ne samo da poboljšava i zdravlje ljudi, već otvara mogućnost proširenja tržišta Srbije i izvoz hrane u Evropsku uniju.“
Uzgajivačima svinja i stručnjacima iz oblasti veterine tokom sajamskih dana podeljeni su informativno-edukativni materijali o kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila, a svi posetioci sajma mogli su da dobiju informacije o Projektu, dosadašnjim aktivnostima i postignutim rezultatima.

Program kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila divljih životinja više decenija unazad finansira se iz budžeta Republike Srbije, a od 2010. godine obezbeđena je i finansijska podrška iz fondova Evropske unije. Sve relevantne informacije o projektu dostupne su na internet stranici http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti.

May

10

2012

Projekat „Program kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ na 79. međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

Bookmark and Share
Beograd, 10. maj 2012.

Poštovane kolege,

Projekat „Podrška programu kontrole iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ biće predstavljen na ovogodišnjem Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu (Hajduk Veljkova 11), koji će biti održan od 12. do 18. maja. Projekat će biti predstavljen na posebnom štandu, koji je postavljen u Master hali, u blizini štanda Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede.

Predstavnici Uprave za veterinu će, tokom sajamskih dana, posetiocima, ali i predstavnicima medija, davati inofrmacije o Projektu, dosadašnjim aktivnostima, kao i postignutim rezultatima u kontorli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila. Takođe, na štandu će biti dostupni informativno-edukativni materijali namenjeni uzgajivačima svinja i stručnjacima iz oblasti veterine.

U četvrtak, 17. maja, na štandu Projekta biće ekskluzivno promovisan i TV spot u kome se na slikovit način predstavljaju svi aspekti kontrole klasične kuge svinja. Promociji će prisustvovati zvaničnici Uprave za veterinu, kao i predstavnici Delegacije Evropske unije u Srbiji, a spot će, nakon ove promocije, biti emitovan na nacionalnim, lokalnim i regionalnim televizijskim stanicama.

Program kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila divljih životinja više decenija unazad finansira se iz budžeta Republike Srbije, a od 2010. godine obezbeđena je i finansijska podrška iz fondova Evropske unije. Sve relevantne informacije o projektu dostupne su na internet stranici http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti

Biće nam veliko zadovoljstvo da se sretnemo na sajmu!

Apr

6

2012

Prva nacionalna konferencija u okviru projekta „Podrška programu kontrole iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“

Bookmark and Share
Beograd, 27. mart 2012.

Prvoj nacionalnoj konferenciji u okviru Projekta „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“, koja je održana u Beogradu, prisustvovalo je više od 100 stručnjaka iz oblasti veterine. Konferenciju su svojim uvodnim rečima otvorili Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede Dušan Petrović, šef delegacije EU u Srbiji Vensan Dežer i direktor Uprave za veterinu Zoran Mićović.

Zahvaljujući programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila, koji sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede uz podršku Evropske unije, u Srbiji je značajno smanjen broj divljih životinja zaraženih besnilom, a od novembra 2010. godine nije zabeležen ni jedan slučaj zaraze klasičnom kugom svinja.

Kada je reč o klasičnoj kugi svinja podvučena je važnost stalne kontrole i iskorenjivanja kroz vakcinaciju. Takođe, potrebno je raditi i na poboljašanju biosigurnosnih mera koje bi, postepeno, dovele do potpunog prestanka vakcinacije, što bi omogućilo izvoz živih svinja i svinjskog mesa na međunarodno tržište.

Na konferenciji je predstavljen i dalji plan oralne vakcinacije protiv besnila koji podrazumeva kontinuirano sprovođenje na teritoriji cele zemlje u narednih 5 do 6 godina. Od jeseni 2010. uspešno su sprovedene tri kampanje oralne vakcinacije, koje se sprovode dva puta godišnje, a u pripremi je i četvrta kampanja koja treba da počne u aprilu.

Veoma zanimljiva bila su i predavanja na kojima su učesnici konferencije mogli da se upoznaju sa izuzetno značajnim podacima, kao i najvažnijim informacijama o kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila. U uvodnom predavanju o besnilu izneti su najznačajniji primeri i rezultati iz do sada sprovedenih kampanja oralne vakcinacije u Srbiji i regionu.

Druga dva predavanja bila su posvećena klasičnoj kugi svinja, a akcenat je stavljen na posledice koje bolest može da izazove. Istaknuta je važnost sprovođenja svih biosigurnosnih mera i dati primeri dobre prakse koja se primenjuje u zemljama EU.

Program kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila divljih životinja više decenija unazad finansira se iz budžeta Republike Srbije, a od 2010. godine obezbeđena je i finansijska podrška iz fondova Evropske unije.

Mar

27

2012

PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA

Bookmark and Share
Holiday Inn

Utorak, 27. mart 2012. godine
Projekat „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“

PRVA NACIONALNA KONFERENCIJA

11:30 – 11:55 Dolazak i registracija učesnika i novinara
12:00 Uvodne reči
12:00 – 12:03 Moderator:

 • Najava i pozdravna reč
 • Najava g.Dušana Petrovića
12:03 – 12:18 g.Dušan Petrović, Ministar poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede u vladi Republike Srbije:

 • Uvodne reči
12:18 – 12:19 Moderator:

 • Najava g.Vensana Dežera
12:19 – 12:34 g.Vensan Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji:

 • Uvodne reči
12:34 – 12:35 Moderator:

 • Najava g.Zorana Mićovića
12:35 – 12:50 g.Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede:

 • Uvodne reči
12:50 – 13:00 Moderator:

 • Zahvaljuje govornicima i najavljuje pitanja novinara

Novinari postavljaju dodatna pitanja

13:00 Završetak uvodnog dela konferencije
13:00 – 13:15 Vreme predviđeno za izjave govornika
13:15 – 13:45 Neformalno druženje uz posluženje
14:00 Početak predavanja
14:00 – 14:03 Moderator:

 • Najava i pozdravna reč
 • Najava predavanja g.Budimira Plavšića
14:03 Predavanja – prvi deo: Klasična kuga svinja
14:03 – 14:23 Budimir Plavšić, DVM, MSc, DMMB,
Načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja
Urava za veterinu
Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede

 • Kontrola i iskorenjivanje klasične kuge svinja
14:23 – 14:33 Dodatna pitanja učesnika
14:33 – 14:53 Dr.Marko Sensi (Marco Sensi), Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche (IZSUM)

 • Biosigurnosni sistemi
14:53 – 15:03 Dodatna pitanja učesnika
15:03 – 15:20 Pauza za kafu/osveženje
15:20 Predavanja – drugi deo: Besnilo
15:20 – 15:40 Janko Ivanov (Yanko Ivanov) DVM, PhD, rukovodilac projekta
Katarina Tošić, DVM, ekspert za besnilo

 • Kontrola i iskorenjivanje besnila
15:40 – 15:50 Dodatna pitanja učesnika
15:50 – 16:00 Neformalno druženje
16:00 Kraj konferencije

Feb

24

2012

Oralna vakcinacija iskorenjuje besnilo

Bookmark and Share
Fakultet Veterinarske medicine u Beogradu

Savremena metoda oralne vakcinacije divljih životinja dala je izuzetne rezultate u borbi protiv besnila u Srbiji već nakon godinu i po dana primene, pa ne čudi da je ova tema izazvala značajnu pažnju i na upravo završenom 33. „Seminaru inovacija znanja veterinara“.

Predavanje na Fakultetu Veterinarske medicine u Beogradu

„Program iskorenjivanja besnila koji Uprava za veterinu sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije dokazao je da smo mi već deo Evrope, da naši stručnjaci na najefikasniji način primenjuju savremene tehnologije i da će Srbija i po pitanju iskorenjivanja besnila biti primer u regionu“ – rekao je mr.sci.vet Budimir Plavšić, načelnik Odeljenja za zdravstenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja Uprave za veterinu i nacionalni koordinator projekta „Iskorenjivanje klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“.
[Pročitaj više...]

Jan

27

2012

Srbija postala član Upravnog odbora za kontrolu naročito opasnih zaraznih bolesti životinja za Evropu

Bookmark and Share
Brisel

U Briselu se od 26-27.1.2012. godine održava četvrti sastanak Upravnog odbora za sprovođenje Globalnog okvira za kontrolu naročito opasnih zaraznih bolesti životinja za Evropu u organizaciji Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE), Organizacije za hranu i veterinu (FAO) i Evropske komisije.Na poziv organizatora, delegacija Republike Srbije koju je predvodio dr Zoran Mićović, učestvovala je u radu ovog tela. [Pročitaj više...]

Dec

28

2011

Treća kampanja oralne vakcinacije

Bookmark and Share
 

Treća kampanja oralne vakcinacije lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila u Srbiji (jesen 2011), uspešno je realizovana i zvanično završena 26. decembra 2011.godine. Na području Republike Srbije u periodu od 08.11. – 26.12.2011.godine, iz vazduha distribuirano 1.610.000 doza vakcina mamaka protiv besnila čime je pokrivena kompletna državna teritorija, isključujući gradove, naseljena mesta, velike saobraćajnice i vodene površine.
[Pročitaj više...]

Nov

18

2011

Promocija prve oralne vakcinacije

Bookmark and Share
Deliblatska peščara

Dr Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu, Endru Hedi, Prvi savetnik delegacije Evropske unije u Srbiji i mr.sci.vet Budimir Plavšić, načelnik Odeljenja za zdravstenu zaštitu, dobrobit i sledljivost životinja Uprave za veterinu i nacionalni koordinator projekta, predstavili su kampanju oralne vakcinacije divljih životinja u Srbiji, način njenog sprovođenja i očekivane rezultate kampanje 18.novembra u 13.00 sati, u objektu Čardak u Deliblatskoj peščari

Cilj prezentacije bio je da se predstave svrha i detalji projekta, način vakcinacije, svojstva vakcine kao i uloga lovačkih organizacija, lokalne samouprave i veterinarskih inspekcija u monitoringu projekta.
[Pročitaj više...]

Nov

1

2011

Plan vakcinacije iz vazduha

Bookmark and Share
 
predmet:   plan vakcinacije iz vazduha   
za period:

od 08.11.2011. do 07.12.2011.

vazduhoplovi:  piper warrior.cessna 172
registrarskih
oznaka:
yu-ddb.yu-dod,yu-doj,yu-dnn, yu-dna,yu-don,yu-dow,yu-fly,yu-dcx
klasa: general aviation
  U svakom reonu rada prvo će se raditi brdsko-planinska područja.
aerodrom
poletanja:
aerodrom Kruševac (lyks)

[Pročitaj više...]

May

11

2011

Srbija bez besnila

Bookmark and Share
Lisičji jarak


Početak prolećne kampanje (druge faze) oralne vakcinacije divljih životinja protiv besnila u 2011. godini je nastavak programa iskorenjivanja besnila kao i projekta „Podrška za kontrolu i iskorenjivanje klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“. Prva faza kampanje peroralne vakcinacije sprovodena je tokom novembra i decembra 2010. godine, distribucijom 1.400.000 doza na teritoriji Centralne Srbije, Južnog dela Srbije i Vojvodine.

Druga faza kampanje vakcinacije će početi 11. maja 2011.godine i predstavlja nastavak višegodišnjeg projekta kontrole i iskorenjivanja besnila koji predviđa oralnu vakcinaciju lisica (izbacivanjem mamaka sa vakcinom iz vazduha na određenoj površini) na teritoriji Srbije.
[Pročitaj više...]

Mar

24

2011

Edukativni seminari 2011.

Bookmark and Share
Hotel Kontinental, Beograd

Ministarstvo poljoprivrede, trgovine, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu u saradnji sa Delegacijom EU u Srbiji i Projektom tehničke podrške programu iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji, organizovalo je dvodnevni edukativni seminar pod nazivom Oralna vakcinacija lisica i drugih divljih mesojeda protiv besnila u Srbiji, epidemilogija, epizootiologija, nadzor i monitoring. Seminar je održan u Beogradu, 23 i 24. marta 2011. u Hotelu Kontinental.

Na seminaru su učestvovali veterinarski inspektori iz svih upravnih okruga kao i epizootiolozi iz naučnih i specijalističkih veterinarskih instituta (12) koji su dobili ključne informacije o besnilu, oralnoj vakcinaciji, ciljevima programa iskorenjivanja besnila i projektu Podrška iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji (koji finansira EU). Pored njih, na seminaru su učestvovali i profesori sa Fakulteta veterinarske medicine, predstavnik Delegacije EU u Srbiji, predstavnici Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije Dr Milan Jovanović Batut, Gradskog zavoda za javno zdravlje, Sekretarijata za zdravstvo i Sekretarijata za komunalne poslove Grada Beograda.
[Pročitaj više...]

Nov

3

2010

ORALNA VAKCINACIJA PROTIV BESNILA

Bookmark and Share
 

Prva sistemska nacionalna oralna vakcinacija divljih životinja protiv besnila (2010. godina)

Nakon dobijanja svih potrebnih dozvola od nadležnih organa i sprovođenja analiza uvezenih vakcina, Delegacija EU u Beogradu je 3.11.2010. godine odobrila ugovaraču sprovođenje oralne vakcinacije lisica i drugih divljih životinja protiv besnila. Vakcinacija će trajati oko mesec dana, u zavisnosti od vremenskih uslova. Sprovodiće se iz malih aviona, izbacivanjem mamka veličine 4h1,5 cm u kome se nalazi rastvor vakcine, na svakih 250 m. Vakcinacija se sprovodi van naseljenih mesta, iznad staništa divljih životinja. Lisice i druge divlje životinje će pojesti mamak i na taj se način vakcinisati. Tako će se progresivno iskoreniti besnilo i zaštiti zdravlje ljudi i životinja a Srbija će dobiti status zemlje slobodne od besnila.

Sep

28

2010

Svetski dan borbe protiv besnila

Bookmark and Share
Sava centar, Beograd

Ministar poljoprivrede, šumarsta i vodoprivrede Republike Srbije, dr Saša Dragin i šef delegacije Evropske unije u Srbiji g. Vinsent Dežer, održali su konferenciju za novinare povodom obeležavanja „28. septembra – Svetskog dana borbe protiv besnila“ i početka vakcinacije divljih životinja protiv besnila u Srbiji

Svetski dan borbe protiv besnila (World Rabies Day) obeležava se širom sveta kao i u Srbiji sa osnovnom namerom da se pruži podrška globalnim naporima veterinarskih i zdravstvenih službi, institucija, organizacija i vlada da se bolest iskoreni kao i da se podigne svest građana Srbije o samoj bolesti i načinima da se besnilo spreči i iskoreni..
[Pročitaj više...]