May

24

2013

Značajni rezultati u kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila

Bookmark and Share
Novi Sad

BOLESTI PRAKTIČNO ISKORENjENE U SRBIJI

Naša zemlja mogla bi uskoro da bude potpuno slobodna od klasične kuge svinja i besnila, istaknuto je na svečanom koktelu koji je povodom završetka projekta „Podrška programu kontrole i iskorenjivanja klasične kuge svinja i besnila u Republici Srbiji“ priređen na Međunarodnom poljoprivrednom sajmu. Zahvaljujući ovom projektu, koji sprovodi Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a finansira se sredstvima iz IPA predpristupnih fondova Evropske unije, u Srbiji već dve godine nema slučajeva zaraze klasičnom kugom svinja (KKS), a prema poslednjim podacima tokom ove godine zabeležena su samo 3 slučaja besnila.

„Sa velikim zadovoljstvom ističem da Srbija preduzima sve neophodne mere u kontroli i iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila i da je zahvaljujući programu iskorenjivanja ovih bolesti, epizootiološka situacija vrlo povoljna“, rekla je dr Zorica Novaković, koordinatorka poslova u Upravi za veterinu Mnistarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i dodala: „Ne smemo nikako da zanemarimo činjenicu da ove bolesti mogu da imaju ozbiljne posledice po zdravlje ljudi, ali i po ekonomiju i brigu o tome svakako moramo da stavimo na prvo mesto kada govorimo o ovim problemima..“

Projekat je pratila i kampanja podizanja nivoa svesti o kontroli i iskorenjivanju ovih bolesti koja je počela u oktobru 2011. i trajala više od godinu dana. Cilj kampanje bio je informisanje i edukacija najšire javnosti, ali i pojedinačnih ciljnih grupa kao što su farmeri, veterinari, učenici i nastavnici u osnovnim školama, ali i novinari. Pored jedinstvenog vizuelnog identiteta, ciljne javnosti su informisane putem različitih štampanih informativnih i promotivnih materijala, TV i radio spota, kao i namenskih filmova za decu, stručnu i opštu javnost. Pored ovih aktivnosti, tokom kampanje organizovane su dve konferencije na nacionalnom nivou, specijalni treninzi za novinare, posebno prilagođena predavanja za decu osnovnih škola, a projekat je dva puta bio predstavljen i na Međunarodnom sajmu poljoprivrede što je prvi put da se informacije o nekoj bolesti životinja prenose na takav način. Sve informacije o toku projekta bile su objavljivane na internet sajtu http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti koji je nameski osmišljen i pokrenut na početku kampanje.

„Zaštita životinjskog zdravlja je izuzetno važna, jer ne samo da poboljšava i zdravlje ljudi, već otvara mogućnost proširenja tržišta Srbije i izvoz hrane u Evropsku uniju. Zbog toga EU finansijski podržava iskorenjivanje ovih bolesti, a do sada je Srbiji odobreno 12,5 miliona evra pomoći“, istakao je Endru Hedi, šef III sektora operacija Delegacije EU u Srbiji, dodajući da je: „U oblasti poljoprivrede Srbija u proteklim godinama ostvarila značajan napredak i EU želi da nastaviti da pomaže ovom sektoru.“

Kako bi se obezbedila zaštita zdravlja ljudi i domaćih životinja, Uprava za veterinu već je uspešno sprovela pet kampanja oralne vakcinacije protiv besnila na teritoriji Srbije, a u toku je i šesta kampanja. Radi efikasnog iskorenjivanja program oralne vakcinacije lisica sprovodiće se najmanje pet godina uzastopno na teritoriji cele zemlje. Kada je u pitanju KKS u Srbiji se kontinuirano sprovodi program nadzora koji treba da omogući rano otkrivanje bolesti, a Uprava za veterinu nastavlja da realizuje aktivnosti definisane Strategijom za iskorenjivanje KKS, koje moraju da doprinesu efikasnim merama za iskorenjivanje, smanjenju rizika od izbijanja bolesti, održavanju povoljnog statusa naše zemlje.