SONY DSC

О Пројекту

Пројекат из фондова Европске уније под називом „Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња“ званично је почео са радом 18. Фебруара 2014.

Циљ пројекта је да настави да пружа помоћ Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде и Управи за ветерину на имплементацији најбољих пракси и искустава земаља чланица ЕУ из области ветерине и здравља животиња , као и да помогне у процесу хармонизације и ускладјивања са европском легислативом из ове области. Пројекат ће, у једном свом делу, наставити да пружа контирнуирану подршку процесу сузбијања класичне куге свиња и беснила, али ће један од његових најважнијих циљева бити и развој стратегије Националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња. На овај начин ће бити обезбедјен континуитет у сарадји са Управом за ветерину са којом је и до сада било успешно изведених активности и програма са добрим резултатима.

Током 24 месеца колико ће Пројекат трајати, радиће се на припреми планова или законских аката који су увези са сузбијањем и превенцијом појединих заразних болести, као и на развоју националног компензационог плана чији ће циљ бити формирање Националног компензационог фонда. У том смислу ће бити усмерени и напори везани за развој капацитета Управе за ветерину и приватне ветеринарске праксе, али и рад са узгајивачима и другим заинтересованим странама и институцијама.

Поред тога, Пројекат ће пружати подршку у процесу мониторинга, набавке вакцина и имплементације вакцинације из ваздуха дивљих месоједа против беснила, организације тендерске процедуре за формирање базе података која ће пружати бољи увид у донирана средства од стране ЕУ.

Све активности Пројекта ће током целог периода бити праћене адекватном информативно-едукативном подршком у циљу јасног и правовременог информисања циљних група о активностима и процесу рада на развоју планова у вези са контролом и сузбијањем заразних болести животиња.

Средства су обезбедјена из фондова Европске уније, а Пројекат на терену спроводи конзорцијум на чијем челу се налази домаћа компаније ЕЦГ из Београда, уз партнерску сарадњу компанија Трагса- Шпанија, ИАК – Немачка и Анкеy – Турска.