ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ И ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ СТОЧАРСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ДИРЕКТНО ЗАВИСЕ ОД ЗДРАВСТВЕНОГ СТАТУСА ДОМАЋИХ ЖИВОТИЊА

Radosevic, Masa, Petrovic, Nacionalna konferencija _UV_08122015

Позитивни економски ефекти у промету свиња и производа од свињског меса у директној су вези са добијањем статуса земље слободне од класичне куге свиња, један је од закључака Националне конференције коју је, 8. децембра 2015. године, организовала Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине у сарадњи са Делегацијом Европске уније у Србији. Поред економских, на Конференцији је истакнута важност здравственог критеријума, који подразумева одржавање високог нивоа заштите здравља и добробити животиња на фармама и успостављање система брзог упозоравања и одрживог механизма хитне реакције у случају избијања куге свиња и надокнаде штета насталих због појаве заразних болести животиња.

На конференцији су представљени резултати двогодишњег пројекта “Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге“, који финансира Европска унија. „Досадашњи ниво сарадње Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Делегације ЕУ у Србији је на изузетно високом нивоу, а у плану је наставак ове сарадње. Конкретно, у оквиру овог пројекта, урађено је много на усклађивању домаћег законодавства са стандардима Европске уније у области контроле класичне куге свиња и беснила. Израђени су стратешки планови и документи који треба да омогуће да се њиховом доследном применом стекне статус земље слободне од ових болести, што је вишеструко значајно за здравље људи и животиња и за економију земље“, истакао је државни секретар у Министарству пољопривреде Жељко Радошевић на отварању Конференције.

Budimir Plavsic, Uprava, Nacionalna konferencija 08122015

В.д. директора Управе за ветерину Миодраг Петровић је рекао да се допринос економији земље огледа у стабилизацији националне производње и промета свиња, рехабилитацији извоза свиња и свињског меса и повећању поверења потрошача у безбедност хране и квалитет производа. “Добили смо значајну помоћ од ЕУ, не само у процесу јачања капацитета ветеринарске службе, већ и кроз значајну подршку искорењивању заразних болести”, истакао је Петровић.

Уз подршку међународних стручњака, препоручена су решења за формирање Националног компензационог фонда који треба да представља гаранцију за надокнаду штете у случају појаве заразних болести. Подељена финансијска одговорност између Владе Републике Србије, примарне индустрије и индустрије прераде и појачана одговорност власника животиња за узгој здравих животиња, су прави пут за остварење националних циљева.

Шеф трећег сектора операција Делегације ЕУ у Србији Рихард Маша је нагласио да Европска унија даје приоритет превенцији и контроли болести животиња кроз заједничко законодавство у овој области и охрабрује одговоран и свеобухватан приступ у коме државна администрација, произвођачи и индустрија имају свој део одговорности у процесу заштите здравља људи и животиња, јер је једно са другим уско повезано.

Petrovic_UV_Nacionalna konferencija_08122015

Управа за ветерину је, уз подршку ЕУ пројекта, широм Србије организовала обуке у циљу јачања капацитета свих ветеринарских служби и успостављања чвршће сарадње између ветеринара, инспекције, произвођача, одгајивача и Управе. Посебан акценат обуке био је на планираној интензивној и свеобухватној вакцинацији свиња против ККС, која би требало да буде спроведена на територији целе Србије у наредној години, почев од 1. јануара 2016. године. Европска унија је финансирала набавку шест милиона доза вакцина као вид подршке искорењивању ККС у Србији, док ће Република Србија обезбедити средства за бесплатну вакцинацију и појачати капацитете за мониторинг и инспекцијску контролу спровођења вакцинације и контроле промета свиња.

Ова опсежна и интензивна акција је неопходни корак ка достизању крајњег циља – престанка вакцинације против ККС, што је један од кључних услова за стицање статуса земље слободне од ККС. То ће омогућити промет живих свиња и производа од свињског меса на европско и друга тржишта где постоје слична ограничења у промету свиња због класичне куге свиња. Акцијом ће се обезбедити знатно бољи обухват вакцинације него до сада, као и унапређење нивоа биосигурности и промету свиња, што су били кључни разлози који су угрожавали потпуно искорењивање куге свиња.

Rihard Masa, DEU, Nacionalna konferencija 08122015

Национална конференција је окупила велики број међународних и домаћих стручњака који се баве контролом и сузбијањем заразних болести животиња, ветеринаре, ветеринарске инспекторе, епизоотиологе, представнике примарне производње и индустрије прераде, представнике Министарства пољопривреде и заштите животне средине и Делегације Европске уније у Србији.

Пројекат финансира Европска унија, а спроводи Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине уз техничку подршку Европске консалтинг групе, која је на челу конзорцијума који чине Trangsatec, IAC и Ankey.

Више информација на следећем линку: http://www.vet.minpolj.gov.rs/projekti/fond/?lang=cir