Почела серија тренинга „Контрола класичне куге свиња и беснила“

Обука „Контрола класичне куге свиња и беснила“, намењена носиоцима контроле заразних болести на терену и одгајивачима, почела је 5. октобра 2015. године, тренингом за Ветеринарску инспекцију и Управу за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Тренинзи су део пројекта “Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести и друге услуге“, који реализује Управа за ветерину, уз техничку подршку Европске уније.

Светски признати стручњаци професор Trevor Drew, Pasquale Simonetti и Domenico Rutilli, заједно са др Мирзетом Сабировићем, руководиоцем тима експерата на пројекту, упознали су учеснике са интернационалним стандардима и улогом надлежних органа у контроли класичне куге свиња и беснила.

Учесницима су представљене стратегије за контролу ККС које се спроводе широм света и процедуре и принципи за добијање слободног статуса, као и приказ прописа у Србији и путоказ за остваривање стратегије у Србији кроз план рада, поделу улога и одговорности сваког учесника у процесу контроле. У живој дискусији којом је модерирао начелник Одељења за заштиту здравља, добробит и следљивост животиња Будимир Плавшић, учесници су изнели низ изазова са којима се сусрећу на терену, представили своја виђења решења и упознали се са решењима сличне проблематике у Европи.

Тренинзи за ветеринаре и одгајиваче биће одржани током новембра у Суботици, Новом Саду, Нишу, Пожаревцу и Шапцу.