ПРОГРАМ ОБУКЕ „КОНТРОЛА КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА И БЕСНИЛА“

8.30 – 9.00 Регистрација учесника
9.00 – 9.10   Отварање и добродошлица
9.10 – 9.35 Стратегија искорењивања ККС и беснила у Србији, оперативни планови и компензациони фонд: Дејан Бугарски, Будимир Плавшић, Саша Остојић,Мирзет Сабировић  
9.35 – 9.45 Епизотиолошка ситуација код ККС и усаглашеност прописа Републике Србије са регулативама ЕУ и стандардима ОИЕ: Будимир Плавшић, Јелица Узелац, Саша Остојић, Славча Христов  
9.45 – 10.05 Систем обележавања и регистрације свиња у Републици Србији-Методе анализе података у циљу сузбијања и искорењивања ККС: Зоран Ивановић
10.05 – 10.30 Епизоотиологија, клиничка слика и патоморфолошки налаз, спречавање појаве и искорењивање ККС: Јасна Проданов Радуловић  
10.30 – 10.45 Пауза за кафу
10.45 – 11.05 Активни и пасивни надзор ККС: Зоран Дебељак, Јелица Узелац, Оливера Вукелић  
11.05 – 11.35 Биосигурност на фармама свиња: Славча Христов, Бранислав Станковић    
11.35 – 12.00 Добре фармске праксе у производњи свиња: Славча Христов, Бранислав Станковић   
12.00 – 12.50 РАДИОНИЦА I
Дискусија о упитницима у вези са биосигурношћу на фармама и добрим фармским праксама; Проблеми биосигурности на фармама свиња и лоше фармске праксе

Модератори: Славча Христов и Бранислав Станковић
12.50 – 13.50 Ручак
13.50 – 14.10 Стицање слободног статуса од ККС, зонирање и компартментализација: Татјана Лабус, Мина Тодоровић, Јелица Узелац
14.10 – 14.30 Кризни план у вези са ККС: Саша Остојић, Оливера Вукелић, Татјана Лабус  
14.30 – 14.4 Дискусија
14.45 – 15.00 Пауза за кафу
15.00 – 16.30 РАДИОНИЦА II
Утврђивање проблема у вези са активним и пасивним надзором, стратегијом ерадикације, проблемима у вези са вакцинацијом, санитацијом и прометом свиња, сарадњом са локалном самоуправом, уз посебан осврт на надлежности, одговорности и комуникацију између учесника у контроли ККС.

Модератори: Будимир Плавшић, Славча Христов, Зоран Дебељак, Јасна Проданов Радуловић, Бранислав Станковић, Оливера Вукелић,  Саша Остојић
Модел рада: Подела у групе и упутство за рад 10 минута; идентификација проблема по групама 30 минута; дискусија 40 минута; закључци 10 минута
16.30 – 16.50 Закључци: Дејан Бугарски, Славча Христов
16.50 – 17.00 Оцењивање и додељивање сертификата: Мина Тодоровић

Програм обуке у пдф формату можете преузети овде

ЛОКАЦИЈЕ САЛА РЕЗЕРВИСАНИХ ЗА ОБУКЕ У СРБИЈИ

03.11.2015. – Плава сала Регионалне коморе Нови Сад, Народног фронта 10, 21000 Нови Сад
05.11.2015. – Сала Регионалне привредне коморе Суботица, Сенћански пут 15, 24000 Суботица
10.11.2015. – Конгресна сала, хотел Дунав, Лењинова бр 3, 12 000 Пожаревац
12.11.2015. – Сала Регионалне привредне коморе Ниш, Добричка 2, 18 000 Ниш
17.11.2015. – Центар за стручно усавршавање, Николе Тесле 1а, 15000 Шабац

Пријаве можете послати на tatjana.labus@minpolj.gov.rs