PROGRAM OBUKE „KONTROLA KLASIČNE KUGE SVINJA I BESNILA“

8.30 – 9.00 Registracija učesnika
9.00 – 9.10   Otvaranje i dobrodošlica
9.10 – 9.35 Strategija iskorenjivanja KKS i besnila u Srbiji, operativni planovi i kompenzacioni fond: Dejan Bugarski, Budimir Plavšić, Saša Ostojić,Mirzet Sabirović  
9.35 – 9.45 Epizotiološka situacija kod KKS i usaglašenost propisa Republike Srbije sa regulativama EU i standardima OIE: Budimir Plavšić, Jelica Uzelac, Saša Ostojić, Slavča Hristov  
9.45 – 10.05 Sistem obeležavanja i registracije svinja u Republici Srbiji-Metode analize podataka u cilju suzbijanja i iskorenjivanja KKS: Zoran Ivanović
10.05 – 10.30 Epizootiologija, klinička slika i patomorfološki nalaz, sprečavanje pojave i iskorenjivanje KKS: Jasna Prodanov Radulović  
10.30 – 10.45 Pauza za kafu
10.45 – 11.05 Aktivni i pasivni nadzor KKS: Zoran Debeljak, Jelica Uzelac, Olivera Vukelić  
11.05 – 11.35 Biosigurnost na farmama svinja: Slavča Hristov, Branislav Stanković    
11.35 – 12.00 Dobre farmske prakse u proizvodnji svinja: Slavča Hristov, Branislav Stanković   
12.00 – 12.50 RADIONICA I
Diskusija o upitnicima u vezi sa biosigurnošću na farmama i dobrim farmskim praksama; Problemi biosigurnosti na farmama svinja i loše farmske prakse

Moderatori: Slavča Hristov i Branislav Stanković
12.50 – 13.50 Ručak
13.50 – 14.10 Sticanje slobodnog statusa od KKS, zoniranje i kompartmentalizacija: Tatjana Labus, Mina Todorović, Jelica Uzelac
14.10 – 14.30 Krizni plan u vezi sa KKS: Saša Ostojić, Olivera Vukelić, Tatjana Labus  
14.30 – 14.4 Diskusija
14.45 – 15.00 Pauza za kafu
15.00 – 16.30 RADIONICA II
Utvrđivanje problema u vezi sa aktivnim i pasivnim nadzorom, strategijom eradikacije, problemima u vezi sa vakcinacijom, sanitacijom i prometom svinja, saradnjom sa lokalnom samoupravom, uz poseban osvrt na nadležnosti, odgovornosti i komunikaciju između učesnika u kontroli KKS.

Moderatori: Budimir Plavšić, Slavča Hristov, Zoran Debeljak, Jasna Prodanov Radulović, Branislav Stanković, Olivera Vukelić,  Saša Ostojić
Model rada: Podela u grupe i uputstvo za rad 10 minuta; identifikacija problema po grupama 30 minuta; diskusija 40 minuta; zaključci 10 minuta
16.30 – 16.50 Zaključci: Dejan Bugarski, Slavča Hristov
16.50 – 17.00 Ocenjivanje i dodeljivanje sertifikata: Mina Todorović

Program obuke u pdf formatu možete preuzeti ovde

LOKACIJE SALA REZERVISANIH ZA OBUKE U SRBIJI

03.11.2015. – Plava sala Regionalne komore Novi Sad, Narodnog fronta 10, 21000 Novi Sad
05.11.2015. – Sala Regionalne privredne komore Subotica, Senćanski put 15, 24000 Subotica
10.11.2015. – Kongresna sala, hotel Dunav, Lenjinova br 3, 12 000 Požarevac
12.11.2015. – Sala Regionalne privredne komore Niš, Dobrička 2, 18 000 Niš
17.11.2015. – Centar za stručno usavršavanje, Nikole Tesle 1a, 15000 Šabac

Prijave možete poslati na tatjana.labus@minpolj.gov.rs