Пројекат „Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге“

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА
„СРБИЈА НА КОРАК ДО ИСКОРЕЊИВАЊА БЕСНИЛА“

 
Понедељак, 28. септембар 2015. године
Хотел Crowne Plaza, Београд
 

А Г Е Н Д А

 

10:00 – 10.30 Окупљање и регистрација учесника
10:30 – 11.05 УВОДНИ ДЕО НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
10:30 – 10.33 Модератор
Реч добродошлице
Најава државног сектретара Министарства пољопривреде
10.33 – 10.40 Државни секретар Министарства пољопривреде и заштите животне средине Данило Голубовић
10:41 – 10:48 Државни секретар Министарства здравља доц. др Ференц Вицкоpdf32
10:49 – 10:56 Шеф III сектора операција Делегације ЕУ у Србији Ричард Маша
10:57 – 11:04 Директор Управе за ветерину др Дејан Бугарски
11:04 – 11:11 Национални пројектни координатор мр Будимир Плавшић
11.11 – 11:12 Модератор
Захваљује говорницима
Најављује Конференцију за новинаре
11:12 – 11.22 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ
Новинари постављају додатна питања учесницима Конференције
11.22 – 11.27 НАЈАВА ТРЕНИНГА И ТЕМА РАДНОГ ДЕЛА НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
Начелник одељења за здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња мр Будимир Плавшић.
Најава серије тренинга који ће бити одржани током октобра и новембра широм Србије у циљу јачања капацитета ветеринарских служби и одгајивача
Најава тема и предавача у радном делу националне конференције
11.27 – 11.50 Кафе пауза
11.27 – 11.40 Време предвиђено за изјаве говорника

Заинтересованим новинарима омогућено је праћење радног дела Националне конференције

11.50 – 13.00 РАДНИ ДЕО НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
11:50 – 12.05 Начелник одељења за здравствену заштиту, добробит и следљивост животиња Будимир Плавшић
Тема: НОВА СТРАТЕГИЈА И РЕЗУЛТАТИ ДОСАДАШЊЕ БОРБЕ ПРОТИВ БЕСНИЛАpdf32
12:05 – 12:20 Представник пројекта, руководилац тима др Мирзет Сабировић
Тема: ТЕХНИЧКА ПОДРШКА СРБИЈИ У ИСКОРЕЊИВАЊУ БЕСНИЛА И НОВИ ПРОПИСИ УСКЛАЂЕНИ СА ЕУpdf32
12:20 – 12:35 Директор Пастеровог завода Нови Сад проф. др Душан Лалошевић
Тема: СИСТЕМ АНТИРАБИЧНЕ ЗАШТИТЕ ЉУДИ У СРБИЈИ И ПРOФИЛАКСА ПРЕ И НАКОН СПРОВОЂЕЊА ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ДИВЉИХ ЖИВОТИЊАpdf32
12:35 – 12:55 Време резервисано за додатна питања и одговоре учесника, у односу на све теме представљене у овом сегменту
12:55 – 13:55 Пауза за ручак
13.55 – 15.20 НАСТАВАК РАДНОГ ДЕЛА НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
13:55 – 14:10 Научни сарадник Научног института за ветеринарство Нови Сад др Диана Лупуловић
Тема: МОНИТОРИНГ ОРАЛНЕ ВАКЦИНАЦИЈЕ ЛИСИЦА И ДРУГИХ ДИВЉИХ МЕСОЈЕДА НА БЕСНИЛОpdf32
14:10 – 14:25 Председник Управног одбора Ветеринарске коморе Србије др Миодраг Милковић
Тема: ЗНАЧАЈ И УЛОГА ТЕРЕНСКЕ ВЕТЕРИНАРСКЕ СЛУЖБЕ У АКТИВНОМ И ПАСИВНОМ НАДЗОРУ БЕСНИЛА pdf32
14:25 – 14:40 Представник Светске ловачке организације (CIC) Александар Ћеранић
Тема: ОРГАНИЗАЦИЈА ЛОВСТВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ И ЗНАЧАЈ САРАДЊЕ ЛОВАЦА И ВЕТЕРИНАРА У СИСТЕМУ КОНТРОЛЕ БЕСНИЛА И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИpdf32
14:40 – 14:55 Представник пројекта, стручњак за беснило Катарина Тошић
Тема: БЕСНИЛО НЕ ПОЗНАЈЕ ДРЖАВНЕ ГРАНИЦЕ – Важност регионалне сарадњеpdf32
14:55 – 15:15 Време резервисано за додатна питања и одговоре учесника, у односу на све теме
15:15 – 15:20 ЗАВРШНА РЕЧ