Саопштење поводом одржане конференције за штампу

82. Међународни пољопривредни сајам у Новом Саду

На данас одржаној конференцији за новинаре Министарства пољопривреде и заштите животне средине, Управе за ветерину и Делегације ЕУ у Србији, представљен је ЕУ пројекат „Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња“. На конференције су приказани резултати и планови за формирање будућег компензационог фонда који би покривао штете настале појавом заразних болести код домаћих животиња.

Како је истакнуто од стране државног секретара Министарства пољопривреде господина Жељка Радошевића – основни циљ формирања Националног компензационог фонда је узајамна подршка, сарадња и подељена финансијска одговорност између Владе Републике Србије и учесника тј. заинтересованих страна (приватног сектора) у случају избијања заразних болести животиња.

Такође је истакнуто да Република Србија већ има изграђен ефикасан механизам надокнаде штете за одређене заразне болести животиња. Али је констатовано да је неопходно да Република Србија, уважавајући најбољу праксу у другим земљама Европе, унапреди сопствени модел, како би се на одржив начин обезбедио адекватан ниво подршке сточарству.

Господин Оскар Бенедикт, заменик шефа Делегације ЕУ у Србији потврдио је да ЕУ даје висок приоритет превенцији и контроли болести животиња путем дефинисања заједничког законодавства ЕУ у овој области. То укључује болести као што је класичне куге свиња које могу имати штетан утицај на економију земље или беснило које може да бити опасно и за здравље људи. За сузбијање ове две болести ЕУ је већ дуже времена присутна као донор за низ пројеката који се спроводе од 2010. године.

ЕУ такође велику пажњу придаје одговорности и подели трошкова у смислу да и Влада и индустрије и одгајивачи морају показати своју одговорност преузимањем дужности у процесу производње меса. За овакав приступ кључно је да се има добро дефинисан план компензације као и да се подстиче побољшање биосигурносних мера које ће умањити ризик од избијања болести, исткнуто је из Министарства пољопривреде.

Господине Дејан Бугарски, ВД директор Управе за ветерину подсетио је да је будући Национални компензациони фонд и његова организација тема која је у фокусу одгајивача, индустрије али и стручних служби повезаних са производњом безбедне хране, заштитом потрошача и јавног здравља као и институцијама које ће обезбедити његов правни и финансијско-оперативни контекст. Због тога се, истако је он, развоју могућих модела компензационог фонда и анализи предности, недостатака и потенцијалних утицаја на здравствене, социјалне, друштвене и економске аспекте мора обавити у сарадњи и координацији не само са стручњацима већ и произвођачима, потрошачима и индустријом производње хране, уз обавештавање шире јавности.

Др Бугарски је дао и кратак преглед до сада разматраних модела који се у суштини могу поделити на две основне групе – Буџетски и Ван буџетски, са укупно пет под-модела који се односе на поделу трошкова. Такође је говорио о пројекцији развоја ових модела кроз период од шест и више година од момента усвајања и примене.

Након завршеног обраћања новинарима, скуп је наставио са радом уз учешће позваних представника сточара, сточарских удружења, представника индустрије произвођача хране и стручњака из области ветерине, финансија и осигурања. Дискутовано је о детаљно представљеним моделима и њиховим предностима и недостацима.

Закључено је да ће се о предложеним моделима, као и додатним варијантама које буду проистекле из дијалога са заинтерсованим странама, разговарати и у будћности.

Представници Пројекта “Изградња капацитета за развој Националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге” који обезбеђују неопходну техничку подршку у развоју стратегије за успостављање Ветеринарског компензационог фонда у Републици Србији, обавезали су се да ће нове предлоге, настале на бази овог и сличних разговора у будућности, предствити на Првој Националној Конференцији која ће бити одржана на јесен ове године.

Молимо вас да се за додатне информације обратите на milica.madzgaljevic@gmail.com или на 0646413331