fond-banner-aktivnosti1

Veterinarski kompenzacioni fond u slučaju izbijanja zaraznih bolesti životinja

Potencijalno ili potvrđeno izbijanje zaraznih bolesti širokog spektra, koje mogu ugroziti zdravlje stočnog fonda, predstavlja jednu od najvećih kriza u oblasti veterinarskog zdravlja sa implikacijama na ukupnu biotehičku i socio-ekonomsku situaciju.
[link]

header-besnilo

Besnilo

Kada je reč o besnilu, cilj projekta je potpuno iskorenjivanje ove zarazne bolesti na teritoriji Srbije primenom oralne vakcinacije i pojačanim nadzorom besnila. Od jeseni 2010. godine sprovedene su tri nacionalne kampanje oralne vakcinacije divljih životinja kao glavnih rezervoara ove bolesti. Kontinuirana vakcinacija dovešće do progresivnog smanjivanja broja obolelih jedinki u prirodi a time i mogućnost prenošenja virusa na domaće zivotinje i ljude.
[link]

 

header-kuga

Klasična kuga svinja

Iskorenjivanje i kontrola klasične kuge svinja zahteva značajno unapređenje higijenskih i biosigurnosnih mera na farmama svinja, kontrolu prometa svinja i podizanje kapaciteta veterinarskog sistema u Srbiji kao i intenzivnu saradnju sa svim zainteresovanim stranama. Projekat je od izuzetnog značaja, ne samo sa aspekta suzbijanja i kontrole bolesti, već i zbog velikih ekonomskih implikacija, odnosno, mogucnosti da Srbija postane izvozni partner na tržištu zemalja Evropske unije i drugim tržištima.
[link]