ЕДУКАТИВНИ И ИНФОРМАТИВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДГАЈИВАЧЕ, ВЕТЕРИНАРЕ И ШИРУ ЈАВНОСТ

ЕУ пројекат у бројкама

Током реализације двогодишњег пројекта “Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге“, чији је циљ јачање капацитета Управе за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине и ветеринарске службе Србије у области заштите здравља животиња, јавног здравља, безбедности хране и добробити животиња, припремљени су и публиковани едукативни и […]