Koji je krajnji cilj Uprave za veterinu u borbi protiv zaraznih bolesti životinja?

Kako Uprava za veterinu učestvuje u sprovođenju politike kontrole zaraznih bolesti?

Koji su prioriteti Uprave za veterinu u borbi protiv zaraznih bolesti životinja?

Šta je besnilo?

Šta podrazumeva borba protiv besnila?

Gde je besnilo najprisutnije?

Što je zoonoza?

Šta izaziva besnilo?

Ko prenosi besnilo?

Kako se virus besnila širi u organizmu?

Što uraditi kada životinja ugrize?

Kako se prevenira besnilo?

Šta predstavlja koncept „Jedno zdravlje“?

Šta je klasična kuga svinja?

Da li se klasična kuga svinja prenosi na ljude i druge životinje?

Koje posledice izaziva klasična kuga svinja?

Da li su simptomi klasične kuge svinja uvek isti?

Zašto je važna borba protiv klasične kuge svinja?

Koje preventivne mere treba sprovoditi u cilju sprečavanja pojave i širenja KKS virusa?

Šta je cilj formiranja Nacionalnog kompenzacionog fonda?

Ko finansira nadoknadu štete u slučaju izbijanja zaraznih bolesti životinja?