Fond

Ветеринарски компензациони фонд у случају избијања заразних болести животиња

Потенцијално или потврђено избијање заразних болести широког спектра, које могу угрозити здравље сточног фонда, представља једну од највећих криза у области ветеринарског здравља са импликацијама на укупну биотехичку и социо-економску ситуацију.

Због тешких и дуготрајних последица које овакве епидемије могу изазвати, у многим земљама (чланицама ЕУ али другде у свету) постоје различити системи надокнада (компензација) којима се обезбеђује и регулише начи, динамика и висина компензације за све узгајиваче који су овим системом обухваћени, а који су претрпели штете настале услед избијања заразне болести.

Због тога Управа за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине од фебруара 2014. године, уз помоћ средстава из ИПА фондова Европске уније, ради на изради стратегије која ће омогућити формирање Ветеринарског компензационог фонда Републике Србије.

Пројекат под називом “Изградња капацитета за развој Националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге” пружиће неопходну техничку подршку у сваком аспекту развоја стратегије.

Експерти из области компезационог фонда и финансијских питања из области везаних за ветерину, процењиваће конкретно стање и ситуацију на терену, а водиће и разговоре са релевантним органима из ветеринарских области и заинтересованим странама како би дали препоруке о могућим начинима формирања и функционисања оваквог фонда.

Током пројекта биће организован форум за јавни и приватни сектор ради отварања дискусије, дефинисања одговорности обе стране, и ради постизања сагласности и међусобне сарадње свих заинтересованих страна и Владе на одржању компензационе шеме. Експерти на пројекту ће, у сарадњи са Управом за ветерину припремити и стратешки документ којим ће се дефинисати јасне смернице за формирање Ветеринарског компензационог фонда.

Основни циљ формирања Ветеринарског компензационог фонда је узајамна подршка, сарадња и подељена финансијска одговорност између Владе Републике Србије и учесника тј. заинтересованих страна (власника фарми, удружења пчелара, пољопривредних удружења, ветеринарских станица…) у случају избијања заразне болести. Сарадња између учесника и Владе је од суштинског значаја за борбу против заразних болести, очување стоке и економске добити и стабилности државе.

Циљ фонда је такође и усмеравање помоћи Европске уније намењне контроли и искорењивању заразних болести животиња. Овај специфични циљ ће се остварити подстицањем спровођења превентивних мера, као што су биосигурносне мере и одлука учесника у компензационом фонду да ће делом сносити финансијски губитак у случају избијања заразне болести животиња.