Министарство пољопривреде и заштите животе средине,
Управа за ветерину
Омладинских Бригада 1/I/81, Београд, Србија

 

E-mail адресe:


Др. Мирзет Сабировић, Тим лидер: m.sabirovic-ADCF@minpolj.gov.rs
Мина Тодоровић, Пројектни координатор: m.todorovic-ADCF@minpolj.gov.rs
Теа Вучковић, Пројектни асистент: t.vuckovic-ADCF@minpolj.gov.rs
Пројекат: ADCF@minpolj.gov.rs

Телефон: + 381 (0)11 31 32 883