ПРОГРАМ ДРУГЕ НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА: ЗНАЧАЈ ПРЕВЕНЦИЈЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊА – КЛАСИЧНА КУГА СВИЊА И КОМПЕНЗАЦИОНИ ФОНД

 
Уторак, 8. децембар 2015. године
Хотел Crowne Plaza, Београд
 

А Г Е Н Д А

 

10.00 – 10.30 Окупљање и регистрација учесника
10.30 – 11.00 УВОДНИ ДЕО НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

  • Реч добродошлице
  • Државни секретар министарства пољопривреде и заштите животне средине Жељко Радошевић
  • Шеф трећег сектора операција Делегације ЕУ у Србији Рихард Maшa
  • В.д. директора Управе за ветерину Миодраг Петровић
11.00 – 11.15 КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА НОВИНАРЕ
11.15 – 11.45 Кафе пауза
11.15 – 11.35 Време предвиђено за изјаве*
11.45 – 13.45 РАДНИ ДЕО НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
1.45 – 12.00 Представник Управе за ветерину, Начелник Одељења за здравствену заштиту и добробит животиња мр Будимир Плавшић
Тема: СТРАТЕГИЈА ИСКОРЕЊИВАЊА КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊАpdf32
12.00 – 12.15 Представник пројекта, тим лидер др Мирзет Сабировић
Тема: РЕЗУЛТАТИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „Изградња капацитета за развој националног компензационог фонда за сузбијање заразних болести животиња и друге услуге“pdf32
12.15 – 12.30 Представник пројекта, стручњак за ККС Доменико Рутили (Domenico Rutili)
Тема: KЉУЧНИ ИЗАЗОВИ ЗА ДОСТИЗАЊЕ СТАТУСА ЗЕМЉЕ СЛОБОДНЕ ОД ККСpdf32
12.30 – 12.45 Представник пројекта, стручњак за ККС Пасквале Симонети (Pasquale Simonetti)
РЕАЛИЗАЦИЈА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ИСКОРЕЊИВАЊЕ ККСpdf32
12.45 – 13.05 Представник пројекта, стручњак за ККС проф. др Тревор Дру (Trevor Drew)
Тема: ОСВРТ НА ПЛАНИРАЊЕ И СПРОВОЂЕЊЕ БИОСИГУРНОСНИХ МЕРАpdf32
13.05 – 13.30 Представник пројекта, директор Компензационог фонда у Немачкој др Роланд Лабом (Roland Labohm)
Тема: НАЦИОНАЛНИ КОМПЕНЗАЦИОНИ ФОНД ЗА КОНТРОЛУ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊАpdf32
13.30 – 13.45 Дискусија
13.45 – 14.45 Пауза за ручак
14.45 – 16.20 НАСТАВАК РАДНОГ ДЕЛА НАЦИОНАЛНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
14.45 – 15.00 Представник НИВ Београд мр Љубиша Вељовић и представник НИВ Нови Сад др Тамаш Петровић
Тема: РЕЗУЛТАТИ МОНИТОРИНГА ККС КОД ДИВЉИХ СВИЊАpdf32pdf32
15.00 – 15.15 Представник ВСИ Краљево мр Зоран Дебељак
Тема: УЛОГА ВЕТЕРИНАРА У АКТИВНОМ И ПАСИВНОМ НАДЗОРУ ККС И ДРУГИХ НАРОЧИТО ОПАСНИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ ЖИВОТИЊАpdf32
15.15 – 15.35 Представник Пољопривредног факултета Универзитета у Београду проф. др Славча Христов
Тема: ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ БИОСИГУРНОСНИХ МЕРА И ДОБРИХ ФАРМСКИХ ПРАКСИ НА ПРЕВЕНЦИЈУ КЛАСИЧНЕ КУГЕ СВИЊА И ДРУГИХ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИpdf32
15.35 – 15.50 Представник НИВ Нови Сад др Дејан Бугарски
Тема: ЗАКЉУЧЦИ АНАЛИЗЕ ПРОБЛЕМА У СПРОВОЂЕЊУ ДОСАДАШЊЕ СТРАТЕГИЈЕ И ПРЕПОРУКЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ СИСТЕМА НАДЗОРАpdf32
15.50 – 16.10 Завршна дискусија о свим темама са домаћим и међународним стручњацима
16.10 – 16.20 ЗАКЉУЧЦИ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

*Заинтересовани новинари су позвани да прате радни део Националне конференције