PROGRAM DRUGE NACIONALNE KONFERENCIJE

 

NACIONALNA KONFERENCIJA: ZNAČAJ PREVENCIJE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA – KLASIČNA KUGA SVINJA I KOMPENZACIONI FOND

 
Utorak, 8. decembar 2015. godine
Hotel Crowne Plaza, Beograd
 

A G E N D A

 

10.00 – 10.30 Okupljanje i registracija učesnika
10.30 – 11.00 UVODNI DEO NACIONALNE KONFERENCIJE

  • Reč dobrodošlice
  • Državni sekretar ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Željko Radošević
  • Šef trećeg sektora operacija Delegacije EU u Srbiji Rihard Maša
  • V.d. direktora Uprave za veterinu Miodrag Petrović
11.00 – 11.15 KONFERENCIJA ZA NOVINARE
11.15 – 11.45 Kafe pauza
11.15 – 11.35 Vreme predviđeno za izjave*
11.45 – 13.45 RADNI DEO NACIONALNE KONFERENCIJE
1.45 – 12.00 Predstavnik Uprave za veterinu, Načelnik Odeljenja za zdravstvenu zaštitu i dobrobit životinja mr Budimir Plavšić
Tema: STRATEGIJA ISKORENJIVANJA KLASIČNE KUGE SVINJApdf32
12.00 – 12.15 Predstavnik projekta, tim lider dr Mirzet Sabirović
Tema: REZULTATI REALIZACIJE PROJEKTA „Izgradnja kapaciteta za razvoj nacionalnog kompenzacionog fonda za suzbijanje zaraznih bolesti životinja i druge usluge“pdf32
12.15 – 12.30 Predstavnik projekta, stručnjak za KKS Domeniko Rutili (Domenico Rutili)
Tema: KLJUČNI IZAZOVI ZA DOSTIZANJE STATUSA ZEMLJE SLOBODNE OD KKSpdf32
12.30 – 12.45 Predstavnik projekta, stručnjak za KKS Paskvale Simoneti (Pasquale Simonetti)
REALIZACIJA AKCIONOG PLANA ZA ISKORENJIVANJE KKSpdf32
12.45 – 13.05 Predstavnik projekta, stručnjak za KKS prof. dr Trevor Dru (Trevor Drew)
Tema: OSVRT NA PLANIRANJE I SPROVOĐENJE BIOSIGURNOSNIH MERApdf32
13.05 – 13.30 Predstavnik projekta, direktor Kompenzacionog fonda u Nemačkoj dr Roland Labom (Roland Labohm)
Tema: NACIONALNI KOMPENZACIONI FOND ZA KONTROLU ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJApdf32
13.30 – 13.45 Diskusija
13.45 – 14.45 Pauza za ručak
14.45 – 16.20 NASTAVAK RADNOG DELA NACIONALNE KONFERENCIJE
14.45 – 15.00 Predstavnik NIV Beograd mr Ljubiša Veljović i predstavnik NIV Novi Sad dr Tamaš Petrović
Tema: REZULTATI MONITORINGA KKS KOD DIVLJIH SVINJApdf32pdf32
15.00 – 15.15 Predstavnik VSI Kraljevo mr Zoran Debeljak
Tema: ULOGA VETERINARA U AKTIVNOM I PASIVNOM NADZORU KKS I DRUGIH NAROČITO OPASNIH ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJApdf32
15.15 – 15.35 Predstavnik Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu prof. dr Slavča Hristov
Tema: ZNAČAJ PRIMENE BIOSIGURNOSNIH MERA I DOBRIH FARMSKIH PRAKSI NA PREVENCIJU KLASIČNE KUGE SVINJA I DRUGIH ZARAZNIH BOLESTIpdf32
15.35 – 15.50 Predstavnik NIV Novi Sad dr Dejan Bugarski
Tema: ZAKLJUČCI ANALIZE PROBLEMA U SPROVOĐENJU DOSADAŠNJE STRATEGIJE I PREPORUKE ZA UNAPREĐENJE SISTEMA NADZORApdf32
15.50 – 16.10 Završna diskusija o svim temama sa domaćim i međunarodnim stručnjacima
16.10 – 16.20 ZAKLJUČCI KONFERENCIJE

*Zainteresovani novinari su pozvani da prate radni deo Nacionalne konferencije