lessphp fatal error: load error: failed to find /home-host/vetmin/public_html/projekti/itcm/wp-content/themes/theme49547/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home-host/vetmin/public_html/projekti/itcm/wp-content/themes/theme49547/style.less ЕУ подршка | ITCM

ЕУ подршка

EUUN0001

Усклађивање са европским стандардима

Европска унија подржава развој информационог система за безбедност хране тако што обезбеђује финансијску и техничку подршку Министарству пољопривреде и заштите животне средине у напорима да унапреди своје постојеће ИТ системе у Управи за ветерину, Управи за заштиту биља и Сектору пољопривредне инспекције. Циљеви пројекта су усклађивање контроле безбедности хране са методологијом која се користи у земљама чланицама ЕУ, чиме ће бити испуњени стандарди тржишта на које се производи извозе, као и подршка Србији у испуњењу критеријума за придруживање ЕУ.

Безбедност хране и заштита потрошача су веома битне политике Европске уније. Сетом закона и директива уређен је цео ланац производње, дистрибуције, продаје и конзумације хране. Стратегија безбедности хране у Европској унији базира се на безбедности хране и хране за животиње, доступности научних чињеница, примени правила и контроли процеса и препознавању права потрошача на избор, базиран на потпуним информацијама о пореклу и саставу хране.

У процесу приближавања Србије Европској унији, јако је важно добро познавање европског законодавства у овој области, пре свега због даљег развоја пољопривреде, као и извоза ка јединственом европском тржишту.

Пројекат развоја одрживог информационог система омогућава усклађивање са правним оквиром Европске уније, стратешки приступ у оквиру целог ланца производње хране, јасно дефинисање улога свих актера, од произвођача хране за животиње до потрошача, контролу, анализу ризика и управљање ризицима.

Вредност подршке ЕУ у креирању новог интегрисаног информационог система је 1.345.000 евра, што је само део подршке ЕУ Министарству пољопривреде и заштите животне средине у оквиру ИПА програма.