lessphp fatal error: load error: failed to find /home-host/vetmin/public_html/projekti/itcm/wp-content/themes/theme49547/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home-host/vetmin/public_html/projekti/itcm/wp-content/themes/theme49547/style.less Сврха пројекта | ITCM

Сврха пројекта

ЕУ пројекат: Информациони систем за безбедност хране

Успостављање система безбедности хране захтева контролу дуж целог ланца исхране, од примарних произвођача биљних производа и узгајивача животиња (пољопривредника), преко прерађивача и дистрибутера до малопродајних објеката у којима се потрошачи снабдевају прехрамбеним производима.

Пројекат изградње информационог система за безбедност хране, који финансира ЕУ, помаже Министарству пољопривреде и заштите животне средине да унапреди своје постојеће ИТ системе у Управи за ветерину, Управи за заштиту биља и Сектору Пољопривреднe инспекције, тако што развија интегрисани систем управљања подацима, дизајниран по најнапреднијим стандардима ИТ технологије.

Први циљ побољшаног система је да осигура безбедност хране кроз јачање контроле прехрамбених производа животињског и биљног порекла, који су произведени у Србији или увезени из иностранства.

У циљу постизања максималне и уједначене безбедности хране у свим развијеним земљама света уводе се стандарди на основу потреба у овој области, које су анализиране и утврђене на глобалном нивоу. Важан сегмент стандардизације је увођење напреднијег система праћења ланца исхране, од примарних произвођача до лабораторија за испитивање безбедности хране, од дистрибутера, преко превозника до малопродаје.

Значај овог пројекта, који развија интегрисани информациони систем, је у томе што омогућава брже и лакше прикупљање, анализу и даљу дистрибуцију података., непосреднију контролу података, географско повезивање података, напредан систем анализе ризика, правовремено извештавање и алармирање.

Најбољи пример за то колико ће се умањити административно оптерећење је чињеница да у Управи за ветерину, Управи за заштиту биља и Сектору пољопривредне инспекције тренутно постоји 87 различитих регистара и других евиденција, а да је софтверским решењима подржано свега 20 одсто ових база података. Сви остали се воде у програмима Word и Excel који су корисни, али ограничени програми за обраду података.

Овај пројекат ће, увођењем напредних технолошких решења, која су уједно и једноставна за коришћење, омогућити да се равномерније и много хуманије користе људски ресурси Министарства. Када интегрисани информациони систем заживи у пракси, једном унети подаци ће бити видљиви у систему и доступни свим корисницима који имају приступ систему. С обзиром на то колико је ова област комплексна, јасно је колико ће напреднији начин рада, поједноставити операције и ослободити време за стручне послове, који захтевају озбиљнији приступ.

Напредни, интегрисани информациони систем ће омогућити да се брже и лакше спречава дистрибуција незбедне хране, тако што ће подаци бити доступнији, а систем алармирања много ефикаснији. На тај начин ће се убрзати и елиминација узрока проблема.

Циљ је да се искористе све предности напредне технологије и креира систем за превентивно деловање и потпунију контролу безбедности хране, у складу са стандардима који већ живе у Европској унији.

Иако не постоји нулта тачка ризика, јер је храна врло осетљива и комплексна област и ризици увек постоје, задатак овог пројекта је да искористи све доступне ресурсе, нарочито технолошке, да те ризике сведе на најмању могућу меру.

probehr

Како нови ситем помаже?

Нови информациони систем обухвата дизајн више од 76 нових и редизајн 11 постојећих софтверских модула и њихову интеграцију у конзистентан одрживи информациони систем.

Овако свеобухватан систем је неопходан због комплексности поља безбедности хране. Велики део активности који се односе на контролу безбедности хране воде различита одељења Министарства пољопривреде и заштите животне средине преко својих инспекцијских, пољопривредних, стручних и саветодавних служби које, у већој или мањој мери, користе информационе технологије за управљање, контролу и надзор. Међутим, ови системи до сада нису развијани, усклађивани и повезивани на начин који би омогућио адекватно прикупљање, размену и анализу података, која је неопходна за свеукупну контролу ланца исхране.

Пројектом је предвиђен поновни развој или замена постојећих софтверских решења, нови систем за управљање документима и идентитетима, унапређени систем за географско праћење (ГИС) и развој апликација за податке о ресурсима, законодавство, тренинге, пословну аналитику и систем управљања ризиком.

Нови систем ће омогућити да се у краћем временском интервалу размене информације између овлашћених корисника. Нова координација ће омогућити ефикасан и исплатив систем контроле безбедности хране.

Поред тога што ће подаци бити прегледнији, проточнији и транспарентнији и што ће Министарство моћи много боље и квалитетније да користи ресурсе, од великог друштвеног значаја је доступност података за јавност. Грађанима ће на интернет порталу бити доступне информације о храни биљног и животињског порекла, производњи садног материјала, о здравственом стању животиња и биљака.

Информациони систем за безбедност хране ће, такође, омогућити много квалитетније праћење ризика од појаве болести и промена у популацији биљака и животиња. У случају опасности, биће омогућено правовремено, брзо и доста ефикасније реаговање у циљу умањења штета.

kanosipo

Како ће нови систем функционисати?

Нови систем реорганизује већ постојеће информационе системе који постоје у Управи за ветерину, Управи за заштиту биља и Сектору пољопривредне инспекције и повезује их у јединствени систем који ће омогућити много ефикаснији приступ подацима и бољу контролу безбедности хране.

Пројекат ће олакшати рад сва три кључна ентитета који ће користити заједнички систем на тај начин што ће све податке који се односе на ветерину и заштиту биља повезати у јединствену базу података. Такође, биће обезбеђено аутоматско повезивање у реалном времену са базама података које користе Агенција за привредне регистре, Републички геодетски завод и пољопривредна газдинства.

У току је развој регистра апликација које имају заједнчки образац што олакшава будуће одржавање апликација и развој нових апликација по истој схеми. Конфигурација свих апликација је таква да је омогућава комплетан, табеларни приказ свих података и лако додавање нових података без додатних програмирања. Визуелни идентитет ће бити препознатљив и потпуно исти за све кориснике што ће омогућити лакше интерно повезивање.

 • Нови систем ће омогућити:- Уштеду времена јер ће олакшати и убрзати административне послове
  - Непосредан и контролисан приступ подацима на централном и регионалном нивоу
  - Издавање потврда на терену
  - Географско повезивање подакта
  - Архивирање комплетне документације
  - Усаглашен систем са сличним системима заступљеним у ЕУ
  - Напредан систем за анализу ризика и правовремено алармирање
  - Напредан систем извештавања

Највећи значај интегрисаног система је у томе што ће омогућити контролу комплетног ланца исхране. На пример, уколико фитосанитарна инспекција контролом утврди присуство штетних организама у одређеном производу из увоза, систем ће аутоматски алармирати комплетан ланац: царину, фарме које су користиле производ и друге организације и институције. На тај начин ће бити могуће спровести све процедурама предвиђене мере у најкраћем року што ће минимизирати потенцијалну штету и, још важније, заштитити здравље људи и добробит биљака и животиња.

piramida