lessphp fatal error: load error: failed to find /home-host/vetmin/public_html/projekti/itcm/wp-content/themes/theme49547/bootstrap/less/bootstrap.lesslessphp fatal error: load error: failed to find /home-host/vetmin/public_html/projekti/itcm/wp-content/themes/theme49547/style.less Корисници | ITCM

Корисници

Управа за ветерину

У надлежности ове Управе су здравље и добробит животиња и безбедност хране животињског порекла у свим фазама производње и дистрибуције. Управа је задужена за заштиту јавног здравља кроз контролу заразних болести животиња и болести које могу да инфицирају храну животињског порекла и учине је неподобном за исхрану људи, затим кроз идентификацију животиња, контролу њиховог кретања и следљивост стоке и сточарских производа у ланцу исхране.

Управа за заштиту биља

Управа доприноси безбедности хране и јавном здрављу кроз контролу ђубрива и пестицида и спречавање уплива опасних хемикалија у ланац исхране. Задужена је за контролу примене биљака (укључујући ГМО) које се директно користе у исхрани људи или индиректно кроз исхрану животиња, што подразумева подједнаку контролу домаће производње и увоза.

Сектор пољопривредне инспекције

Пољопривредна инспекција надгледа и контролише на терену производњу хране биљног порекла, укључујући алкохолна и безалкохолна пића, органску производњу и коришћење пољопривредног земљишта.

korisnici
cut