Класична куга свиња

Класична куга свиња је заразна болест домаћих и дивљих свиња која у земљама у којима се појављује наноси огромне економске штете сточарсву како због угинућа животиња тако и због спровођења ветеринарско-санитарних мера. Према важећим прописима, сврстава се у категорију Нарочито опасних заразних болести, првенствено због тога што се лако шири кроз пријемчиву популацију свиња и не познаје границе, физичке или административне.

Вирус ККС није патоген за човека ни за друге животињске врсте. За свиње је веома патоген, обично доводи до тешке акутне болести са високим морбидитетом (број оболелих животиња) и великим морталитетом (број угинулих оболелих свиња). Неке форме вируса доводе до лакшег облика болести али се преносе и на потомство па се прасад рађају слаба и невитална или долази до побачаја. Ове свиње су често извор заразе јер се болест не препозна лако. Слично је и код животиња које носе вирус без очигледних симптома болести, посебно код товљеника.

У земљама које су слободне од ове опаке вирусне болести, односно у којима је успешно спроведен програм искорењивања, пажња је усмерена на предузимање свих мера спречавања уношења вируса ККС из других земаља. У земљама у којима постоје извори вируса ККС и прети стална опасност од појаве ове инфективне болести примењује се вакцинација (различитим типовима вакцина) и стриктно спровођење ветеринарских хигијенско-санитарних мера.

У земљама ЕУ, осим Румунији и Буграској, ККС је искорењена али прописи предвиђају могућност примене хитне вакцинације у случају појаве болести а ради спречавање епизоотије. У неким државама (Мађарска, Словачка, Немачка, Италија) постоји извор вируса у популацији дивљих свиња па ове државе повремено пријављују жаришта код дивљих свиња.

ТВ спот

 

Радио реклама

 

Искорењивање класичне куге свиња

Listen to Радио реклама