Jan

27

2012

Srbija postala član Upravnog odbora za kontrolu naročito opasnih zaraznih bolesti životinja za Evropu

Bookmark and Share
Brisel

U Briselu se od 26-27.1.2012. godine održava četvrti sastanak Upravnog odbora za sprovođenje Globalnog okvira za kontrolu naročito opasnih zaraznih bolesti životinja za Evropu u organizaciji Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE), Organizacije za hranu i veterinu (FAO) i Evropske komisije.Na poziv organizatora, delegacija Republike Srbije koju je predvodio dr Zoran Mićović, učestvovala je u radu ovog tela.

Globalni okvir za progresivno iskorenjivanje naročito opasnih zaraznih bolesti životinja je jedinstveni mehanizam za globalnu koordinaciju aktivnosti koje se odnose na kontrolu bolesti životinja a time i za smanjenje siromaštva, promociju bezbednog prometa hrane životinjskog porekla i javnog zdravlja. U skladu sa višegodišnjim akcionim planom i u koordinaciji sa zemljama članicama OIE, FAO kao i EU, izvršena je analiza epizootiološke situacije u odnosu na prioritetne zarazne bolesti životinja i to besnilo, avijarnu influencu, kugu malih preživara, slinavku i šap, klasičnu kugu svinja i afričku kugu svinja. Takođe su predstavljene i aktivnosti OIE, FAO i Evropske komisije u sprovođenju kontrolnih mera kada su ove i druge bolesti u pitanju, posebno u smislu koordinacije i komunikacije sa nadležnim službama zemalja sa područja evropskog kontinenta. Imajući u obzir značaj za pojedine zemlje i regione, kao i za javno zdravlje, na listu prioritetnih bolesti uključena je i bruceloza.

Na predlog generalnog direktora OIE, Srbija je postala član Upravnog odbora GF-TADs. Pored Rusije, Srbija je jedina zemlja koja je član ovog tela a da nije zemlja članica EU. Dr Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu i novoizabrani član Upravnog odbora GF-TADs zahvaljujući se na ukazanom poverenju istakao je:

„Srbija ima izuzetno sposobnu i efikasnu veterinarsku službu koja je na ovaj način dobila značajno priznanje. Kao član Upravnog odbora, Srbija će biti posvećena principima ove globalne inicijative i odgovorno će raditi na realizaciji akcionog plana. Pored toga, odgovorno ćemo raditi na promociji koordinacije i harmonizacije programa iskorenjivanja i kontrole naročito opasnih zaraznih bolesti. Kako su ove bolesti stalna pretnja Evropi i svetu i ne poznaju nikakve administrativne niti fizičke granice, samo unapređenjem znanja i veština u brzom otkrivanju i hitnom iskorenjivanju ovih bolesti, možemo postići da se one efikasno kontrolišu. Obezbeđivanjem službenog statusa zemlje slobodne od bolesti slinavka i šap i kuga goveda, Srbija je dokazala da ima odgovarajuće resurse za dugoročno i održivo iskorenjivanje zaraznih bolesti čime se obezbeđuje i razvoj poljoprivrede i jačanje ekonomije cele zemlje.“