Oct

7

2011

Konferencija o klasičnoj kugi svinja

Bookmark and Share
Beograd 5-7 oktobar 2011

Uprava za veterinu i projektni tim (Tehnička podrška iskorenjivanju klasične kuge svinja i besnila) organizovale su trodnevne edukativne konferencije o kontroli, praćenju i iskorenjivanju klasične kuge svinja (KKS) u Beogradu od 5-7.oktobra 2011.godine. Cilj ovih stručnih skupova bio je da se stručnjaci, veterinari i lovci, bolje upoznaju sa merama kontrole i iskorenjivanja te bolesti koje su propisane u našoj zemlji kao i sa važećim međunarodnim standardima. Učesnici su imali priliku da čuju više informacija o samoj bolesti, rezultatima sprovedenih ispitivanja uzoraka kod divljih svinja, kao i o iskustvima međunarodnih i domaćih eksperata. Pored toga, razmatrane su i aktivnosti na poslovima kontrole klasične kuge svinja koje su se sprovodile u toku 2011, kao i planovima u 2012. godini. Posebna pažnja posvećena merama i aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi na unapređenju biosigurnosnih mera na farmama svinja i efektima ovih mera na unapređenje zdravlja i dobrobiti životinja.

Epizootiologija KKS kod domaćih i divljih svinja

Na skupu je analizirana epizootiološka situacija u poslednjih nekoliko godina i istaknuto je da je klasična kuga domaćih svinja iskorenjena u zemljama Evropske Unije, ali da u Srbiji i drugim balkanskim zemljama još uvek predstavlja rizik, ne samo po zdravlje životinja već i za stočarsku proizvodnju i ekonomiju država. Divlje svinje su direktno uključene u epizootiologiju KKS a u pojedinim oblastima predstavljaju i rezervoar virusa, što direktno utiče na proces iskorenjivanja te bolesti kod domaćih svinja. Strani eksperti su prikazali iskustva iz evropskih zemalja na kontroli ove bolesti i prikazali oblasti u kojima se virus KKS povremeno pojavljuje, kao i na glavna epidemiološka područja u kojima virus i dalje cirkuliše. Naglašena je važnost lovačkih udruženja u kontroli i iskorenjivanju KKS kod divljih svinja i istaknuta važnost efikasnog plana nadzora za rano otkrivanje virusa kao i kriznog plana za brzo iskorenjivanje zaraze.

Specijalisti za klasičnu kugu svinja su govorili o glavnim karakteristikama bolesti, ekonomskim aspektima prevencije i kontrole KKS, faktorima rizika za održavanje i širenje bolesti kao i načinima prenošenja. Demonstriran je značaj laboratorijskih ispitivanja i pouzdane dijagnostike ove bolesti za rano otkrivanje i brzo reagovanje veterinarske službe. Prikazano je i moderno rešenje Ministarstva poljoprivrede na harmonizaciji dijagnsotičkih metoda (dijagnostički priručnik) kao i savremeni pravilnik za prevenciju i kontrolu KKS. Učesnici stručnih seminara dobili su niz praktičnih saveta kako treba reagovati kada se sumnja da je neko područje zaraženo KKS.

Biosigurnost na farmama svinja

Posebno je naglašena uloga lica koja rade na farmama svinja (uzgajivači, radici i sl.) ili ih posećuju (posetioci, veterinari, snabdevači, trgovci, komšije i dr.) na pojavljivanju i širenju bolesti. Zbog toga je značajan deo predavanja posvećen upravo biosigurnosnim merama i praktičnoj primeni dobre uzgajivačke prakse. Prikazane su standardne operativne procedure (SOP) za biosigurnost, kao kompleti pisanih uputstava za organizovanje i kontinuirano izvođenje rutinskih aktivnosti u cilju unapređenja higijene i biosigurnoti na farmama. Svrha SOP je da detaljno opiše procese rada koji je deo tehnologije proizvodnje (na farmi), na način koji zadovoljava tehničke i sistemske zahteve i pruža podatke o kvalitetu i sledljivosti.

Stručnjaci na seminaru su identifikovali najznačajnije biosigurnosne mere na farmama svinja i zaključili da je zaštita zdravlja svinja na farmama ključni faktor za uspešnu svinjarsku proizvodnju i uključivanje zemlje u međunarodne tokove trgovine u toj grani. Uočeno je da značajan broj proizvođača u Srbiji već koristi neke biosigurnosne mere i naglašeno da sprovođenje mora biti kontinuirano i dosledno na svim farmama svinja, da bi imalo pravi efekat. Konstatovano je da su mnoge od biosigurnosnih mera vrlo jednostavne i ne opterećuju proizvodnju, niti mnogo koštaju. Inovativni Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja u 2011. godini omogućio je sistemsko uvođenje biosigurnosnih mera u Srbiji čime je Ministarstvo poljoprivrede obezbedilo da one postanu deo opšte strategije kontrole zaraznih bolesti životinja.

U toku 2012. godine biće održano nekoliko regionalnih konferencija „Kontrola, praćenje i iskorenjivanje klasične kuge svinja u Srbiji“ kako bi se što veći broj uzgajivača, lovaca i veterinara upoznao sa propisanim merama i aktivnostima koje Ministarstvo sprovodi u cilju iskorenjivanja ove bolesti. Posebno je značajno što će stručnjaci koji su prošli ovu obuku i trening, imati značajnu ulogu u prenošenju znanja u svojim lokalnim i regionalnim sredinama.

Dan1.

Vreme

Lokacija

Predavač

Aktivnost

6.oktobar  2011

10:00

10:05

Beograd

 

dr Zoran Mićović

mr Budimir Plavšić

Otvaranje /dobrodošlica

Pretstavljanje obuke

10:15

Dr. D. Rutili

Karakteristike i distribucija KKS

10:45

Dr. D. Rutili

Dr. A. Lipowsky

Diagnostikovanje KKS i AKS, teren i laboratorija

11:15

Diskusija

11:30

Pauza za kafu

12:00

Mr B. Plavšić

EU i nacionalni zakoni za kontrolu KKS

12:30

Dr. Kes de Waal

Iskustva tokom iskorenjivanja epizootije KKS u Holandiji (1997/98)

13:00

Ručak

14:00

Mr.A. Labrovic

Nadzor KKS i prestanak vakcinacije u Hrvatskoj – iskustva iz Hrvatske

14:45

Dr S. Stanojević

Pojavljivanje bolesti: Krizni plan suzbijanja i iskorenjivanje KKS

15:30

Pauza za kafu

16:15

Prof. Dr Marten de Jong

Procena isplatljivosti iskorenjivanja KKS (vakcinacija / bez-vaklcinacije)

17.00

Diskusija

18,00

Kraj prvog radnog dana

 

 

Dan 2.

Vreme

Lokacija

Predavač

Aktivnost

7. oktobar  2011

 

9:00

 

 

 

 

 

Beograd

 

 

 

 

 

 

 

V. Guberti

Epidemiologija KKS kod divljih svinja

9:30

Dr. V. Guberti

Aktivnosti na terenu vezane za kontrolu KKS kod divljih svinja

10:00

Mr. A. Labrovic

Kontrola KKS kod divljih svinja i kontrolne mere – Hrvatska

11:00

Pauza za kafu

11:30

Dr. V.Guberti

Iskorenjivanje KKS kod divljih svinja sa vakcinacijom – Zašto, Kada
i Kako?

12:30

Ručak

14:00

Dr. M.Sensi

Principi i ciljevi biosigurnosti

14:45

Prof, dr S. Hristov

Najvažnije biosigurnosne mere i njihov značaj za prevenciju zaraznih bolesti
kod svinja

15:30

Pauza za kafu

16:00

Doc. dr B. Stanković

Standardne operativne procedure za biosigurnost

16:45

Mr B. Plavšić

 

Procena farmi svinja  -prezentacija ček liste

17:20

Diskusija

18:00

Zatvaranje i dodela sertifikata