Oct

7

2011

Kонференција о класичној куги свиња

Bookmark and Share
Београд 5-7 октобар 2011

Управа за ветерину и пројектни тим (Техничка подршка искорењивању класичне куге свиња и беснила) организовале су тродневне едукативне конференције o контроли, праћењу и искорењивању класичне куге свиња (ККС) у Београду oд 5-7.октобра 2011.године. Циљ ових стручних скупова био је да се стручњаци, ветеринари и ловци, боље упознају са мерама контроле и искорењивања те болести које су прописане у нашој земљи као и са важећим међународним стандардима. Учесници су имали прилику да чују више информација о самој болести, резултатима спроведених испитивања узорака код дивљих свиња, као и о искуствима међународних и домаћих експерата. Поред тога, разматране су и активности на пословима контроле класичне куге свиња које су се спроводиле у току 2011, као и плановима у 2012. години. Посебна пажња посвећена мерама и активностима које Министарство спроводи на унапређењу биосигурносних мера на фармама свиња и ефектима ових мера на унапређење здравља и добробити животиња.

Епизоотиологија ККС код домаћих и дивљих свиња

На скупу је анализирана епизоотиолошка ситуација у последњих неколико година и истакнуто је да је класична куга домаћих свиња искорењена у земљама Европске Уније, али да у Србији и другим балканским земљама још увек представља ризик, не само по здравље животиња већ и за сточарску производњу и економију држава. Дивље свиње су директно укључене у епизоотиологију ККС а у појединим областима представљају и резервоар вируса, што директно утиче на процес искорењивања те болести код домаћих свиња. Страни експерти су приказали искуства из европских земаља на контроли ове болести и приказали области у којима се вирус ККС повремено појављује, као и на главна епидемиолошка подручја у којима вирус и даље циркулише. Наглашена је важност ловачких удружења у контроли и искорењивању ККС код дивљих свиња и истакнута важност ефикасног плана надзора за рано откривање вируса као и кризног плана за брзо искорењивање заразе.

Специјалисти за класичну кугу свиња су говорили о главним карактеристикама болести, економским аспектима превенције и контроле ККС, факторима ризика за одржавање и ширење болести као и начинима преношења. Демонстриран је значај лабораторијских испитивања и поуздане дијагностике ове болести за рано откривање и брзо реаговање ветеринарске службе. Приказано је и модерно решење Министарства пољопривреде на хармонизацији дијагнсотичких метода (дијагностички приручник) као и савремени правилник за превенцију и контролу ККС. Учесници стручних семинара добили су низ практичних савета како треба реаговати када се сумња да је неко подручје заражено ККС.

Биосигурност на фармама свиња

Посебно је наглашена улога лица која раде на фармама свиња (узгајивачи, радици и сл.) или их посећују (посетиоци, ветеринари, снабдевачи, трговци, комшије и др.) на појављивању и ширењу болести. Због тога је значајан део предавања посвећен управо биосигурносним мерама и практичној примени добре узгајивачке праксе. Приказане су стандардне оперативне процедуре (СОП) за биосигурност, као комплети писаних упутстава за организовање и континуирано извођење рутинских активности у циљу унапређења хигијене и биосигурноти на фармама. Сврха СОП је да детаљно опише процесе рада који је део технологије производње (на фарми), на начин који задовољава техничке и системске захтеве и пружа податке о квалитету и следљивости.

Стручњаци на семинару су идентификовали најзначајније биосигурносне мере на фармама свиња и закључили да је заштита здравља свиња на фармама кључни фактор за успешну свињарску производњу и укључивање земље у међународне токове трговине у тој грани. Уочено је да значајан број произвођача у Србији већ користи неке биосигурносне мере и наглашено да спровођење мора бити континуирано и доследно на свим фармама свиња, да би имало прави ефекат. Констатовано је да су многе од биосигурносних мера врло једноставне и не оптерећују производњу, нити много коштају. Иновативни Правилник о утврђивању Програма мера здравствене заштите животиња у 2011. години омогућио је системско увођење биосигурносних мера у Србији чиме је Министарство пољопривреде обезбедило да оне постану део опште стратегије контроле заразних болести животиња.

У току 2012. године биће одржано неколико регионалних конференција „Контрола, праћење и искорењивање класичне куге свиња у Србији“ како би се што већи број узгајивача, ловаца и ветеринара упознао са прописаним мерама и активностима које Министарство спроводи у циљу искорењивања ове болести. Посебно је значајно што ће стручњаци који су прошли ову обуку и тренинг, имати значајну улогу у преношењу знања у својим локалним и регионалним срединама.

Дан1.

Време

Локација

Предавач

Активност

6.oктобар  2011

10:00

10:05

Београд

 

др Зоран Мићовић

мр Будимир Плавшић

Отварање /добродошлица

Претстављање обуке

10:15

Dr. D. Rutili

Karakteristike i distribucija KKS

10:45

Dr. D. Rutili

Dr. A. Lipowsky

Диагностиковање ККС и АКС, терен и лабораторија

11:15

Дискусија

11:30

Пауза за кафу

12:00

Мр Б. Плавшић

ЕУ и национални закони за контролу ККС

12:30

Dr. Kes de Waal

Искуства током искорењивања епизоотије ККС у Холандији (1997/98)

13:00

Ручак

14:00

Mr.A. Labrovic

Надзор ККС и престанак вакцинације у Хрватској – искуства из Хрватске

14:45

Др С. Станојевић

Појављивање болести: Кризни план сузбијања и искорењивање ККС

15:30

Пауза за кафу

16:15

Prof. Dr Marten de Jong

Процена исплатљивости искорењивања ККС (вакцинација / без-ваклцинације)

17.00

Дискусија

18,00

Крај првог радног дана

 

 

Дан 2.

Време

Локација

Предавач

Активност

7. октобар  2011

 

9:00

 

 

 

 

 

Београд

 

 

 

 

 

 

 

V. Guberti

Епидемиологија ККС код дивљих свиња

9:30

Dr. V. Guberti

Активности на терену везане за контролу ККС код дивљих свиња

10:00

Mr. A. Labrovic

Контрола ККС код дивљих свиња и контролне мере – Хрватска

11:00

Пауза за кафу

11:30

Dr. V.Guberti

Искорењивање ККС код дивљих свиња са вакцинацијом – Зашто, Када
и Како?

12:30

Ручак

14:00

Dr. M.Sensi

Принципи и циљеви биосигурности

14:45

Проф, др С. Христов

Најважније биосигурносне мере и њихов значај за превенцију заразних болести
код свиња

15:30

Пауза за кафу

16:00

Доц. др Б. Станковић

Стандардне оперативне процедуре за биосигурност

16:45

Мр Б. Плавшић

 

Процена фарми свиња  -презентација чек листе

17:20

Дискусија

18:00

Затварање и додела сертификата