Plan iskorenjivanja KKS podeljen je u dve faze i to na osnovu toga da li se ili ne primenjuje vakcinacija.

Faza 1:

Striktno sprovođenje vakcinacije svinja protiv KKS
(K-sojem vakcine): maj 2006 – 31.12.2010.

Pozitivni efekti su:

  1. Registrovana su sva gazdinstva na kojima se drže svinje i evidentirana u Centralnoj bazi Uprave za veterinu. Ukupno 320.000 gazdinstava sa svim relevantnim podacima.
  2. Vakcinisane sve svinje i poslovi vakcinacije se sprovode u kontinuitetu prema tehnološkom procesu.
  3. Kontrola prometa, obeležavanja i vakcinacije svinja sprovodi se u kontinuitetu na teritoriji čitave države

Faza 2:

Plan Ministarstva poljoprivrede bio je da se od 1.1.2011. godine prestane sa vakcinacijom protiv KKS uz uvođenje isključivo metode uništavanja svinja u slučaju pojave bolesdti.

Sa ekspertima EU (kroz IPA projekat), u 2010. godini vrši se sveobuhvatna analiza rizika kao i ekonomski efekti ovog programa na naše proizvođače i izvoznike.

Osnovni faktor uspeha ovakve strategije je sposobnost svinjarske industrije da umesto vakcinacije prihvati jačanje biosigurnosnih mera na farmama koje su veoma striktne i znatno poskupljuju proizvodnju. Inspekcijska kontrola ovih mera mora biti veoma intenzivna.