План искорењивања ККС подељен је у две фазе и то на основу тога да ли се или не примењује вакцинација.

Фаза 1:

Стриктно спровођење вакцинације свиња против ККС
(К-сојем вакцине): мај 2006 – 31.12.2010.

Позитивни ефекти су:

  1. Регистрована су сва газдинства на којима се држе свиње и евидентирана у Централној бази Управе за ветерину. Укупно 320.000 газдинстава са свим релевантним подацима.
  2. Вакцинисане све свиње и послови вакцинације се спроводе у континуитету према технолошком процесу.
  3. Контрола промета, обележавања и вакцинације свиња спроводи се у континуитету на територији читаве државе

Фаза 2:

План Министарства пољопривреде био је да се од 1.1.2011. године престане са вакцинацијом против ККС уз увођење искључиво методе уништавања свиња у случају појаве болесдти.

Са експертима ЕУ (кроз ИПА пројекат), у 2010. години врши се свеобухватна анализа ризика као и економски ефекти овог програма на наше произвођаче и извознике.

Основни фактор успеха овакве стратегије је способност свињарске индустрије да уместо вакцинације прихвати јачање биосигурносних мера на фармама које су веома стриктне и знатно поскупљују производњу. Инспекцијска контрола ових мера мора бити веома интензивна.