Радионицe о мониторингу хране

Производња безбедне и здраве хране представља значајан изазов за прехрамбене произвођаче и отвара нова међународна тржишта српским производима.

Након израде првог Програма за мониторинг хране у складу са захтевима Европске уније, твининг пројекат је организовао две радионице – у Новом Саду 27. фебруара на Научном институту за ветеринарство у Новом Саду и 1. марта на Факултету ветеринарске медицине у Београду.

Радионице су се наставиле и током летње сезоне – 17. јула у Краљеву  и 18. јула у Нишу.

Експерткиње твининг пројекта из Мађарске Жужана Шретерне Ланц и Адриен Беркич говориле су о микробиолошким критеријумима прописаним правним актима Европске уније, о улози различитих надлежних органа, стратегијама узорковања и статистичкој основи за планирање програма мониторинга и његовој структури, као и о именовању службених лабораторија.

Представници земље корисника пројекта Тамара Бошковић (Управа за ветерину) и проф. Др Неђељко Карабасил (Факултет ветеринарске медицине) представили су нови Правилник о мониторингу хране животињског порекла и методе узорковања. Завршни део радионице био је посвећен конкретним случајевима најзначајнијих патогена у смислу безбедности хране у односу на законодавство ЕУ: Listeria Monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter и E. coli која производи Shigatoxin.

Радионицама је присуствовало око 50 учесника, углавном представника регионалних института за ветеринарство и јавно здравље, ветеринарске инспекције, лабораторија, истраживачких установа, као и Управе за ветерину.

Радионица у Новом Саду    

 

Радионица у Београду

Радионица у Краљеву

Радионица у Нишу