Радионицe о отпорности на антибиотике

У оквиру Tвининг пројекта одржане су две радионице о антимикробној резистенцији, у Београду 30. јануара и у Новом Саду 1. фебруара 2018. године, са циљем унапређења стручних капацитета надлежних институција за спровођење стандарда и прописа о контроли зооноза, болести које се преносе путем хране и отпорности на антибиотике. Такође, одржане су још две радионице на исту тему 7. марта на Ветеринарском специјалистичком институту у Јагодини и 8. марта на Ветеринарском специјалистичком инситуту у Нишу.

На ова четири догађаја било је присутно скоро 150 учесника, укључујући представнике Управе за ветерину, Министарства здравља, ветеринарских института, института за јавно здравље  Ветеринарског факултета, лекара и фармацеута, као и представници Агенције за лекове и медицинска средства.

Тим Твининг пројекта је кратком презентацијом представио циљеве пројекта, као и досадашње резултате и предстојеће активности на ову тему.

У складу са концептом „једно здравље“, представници надлежних институција за јавно и ветеринарско здравље презентовали су правна и научна истраживања, истраживачке пројекте и статистичке податке о употреби антибиотика у Србији, као и Нацрт Националног програма за контролу отпорности на антибиотике, који је израдила радна група коју су чинили представници оба министарства. У складу са дневном редом, укључени и истраживачки пројекти и презентација случајева код људи – проблем лечења инфекција изазваних мулти-резистентним агенсима и концепт мултидисциплинарног приступа.

Госпођа Катрин Дипи из француског Министарства пољопривреде и хране говорила је о злоупотреби антибиотика и о пријављивању података и мониторингу АМР у ветеринарској медицини у складу са захтевима Европске уније.

Закључено је да је умрежавање релевантних актера и заинтересованих страна из стручне јавности од суштинског значаја за унапређење стручних капацитета, као и заједничко деловање са циљем смањења отпорности на антибиотике.

Радионица у Београду

Радионица у Новом Саду

Радионица у Јагодини

Радионица у Нишу