Радионице о кју-грозници у Краљеву и Новом Саду

Tвининг пројекат организовао је две обуке на ветеринарским институтима у Краљеву и Новом Саду 16. и 18. јануара 2018. године, чија је тема била усаглашавање метода, анализа, интерпретација резултата и извештавање, као и унапређење теоријског и практичног знања о детекцији и карактеризацији изазивача зооноза, с акцентом на бактерију Coxiella Burnetii. Обуке су представљале наставак две скорашње мисије о кју-грозници и састављању смерница.

Два института угостила су експерте краткорочне мисије г. Адама Дана и гђу Жужану Ронаи из Националне канцеларије за безбедност хране Мађарске, односно Управе за ветеринарску дијагностику.

Обуке су почеле представљањем, евалуацијом и дискусијом о резултатима  теста “real-time PCR internal proficiency test” за кју-грозницу, који је извршила мађарска референтна лабораторија на узорцима које је припремио Ветеринарски специјалистички институт Краљево из три матрице, након чега је уследило давање коначних опажања о целој методи “real-time PCR detection” од процеса узорковања до квантитативних резултата PCR теста.

Обуци је присуствовало више од 15 учесника из Ветеринарског специјалистичког института Краљево и Научног института за ветеринарство Нови Сад.

Радионица у Краљеву

Радионица у Новом Саду