Радионицe о мониторингу хране

Производња безбедне и здраве хране представља значајан изазов за прехрамбене произвођаче и отвара нова међународна тржишта српским производима.

Након израде првог Програма за мониторинг хране у складу са захтевима Европске уније, твининг пројекат је организовао две радионице – у Новом Саду 27. фебруара на Научном институту за ветеринарство у Новом Саду и 1. марта на Факултету ветеринарске медицине у Београду.

Радионице су се наставиле и током летње сезоне – 17. јула у Краљеву  и 18. јула у Нишу.

Експерткиње твининг пројекта из Мађарске Жужана Шретерне Ланц и Адриен Беркич говориле су о микробиолошким критеријумима прописаним правним актима Европске уније, о улози различитих надлежних органа, стратегијама узорковања и статистичкој основи за планирање програма мониторинга и његовој структури, као и о именовању службених лабораторија.

Представници земље корисника пројекта Тамара Бошковић (Управа за ветерину) и проф. Др Неђељко Карабасил (Факултет ветеринарске медицине) представили су нови Правилник о мониторингу хране животињског порекла и методе узорковања. Завршни део радионице био је посвећен конкретним случајевима најзначајнијих патогена у смислу безбедности хране у односу на законодавство ЕУ: Listeria Monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter и E. coli која производи Shigatoxin.

Радионицама је присуствовало око 50 учесника, углавном представника регионалних института за ветеринарство и јавно здравље, ветеринарске инспекције, лабораторија, истраживачких установа, као и Управе за ветерину.

Радионица у Новом Саду    

 

Радионица у Београду

Радионица у Краљеву

Радионица у Нишу

Радионице о кју-грозници у Краљеву и Новом Саду

Tвининг пројекат организовао је две обуке на ветеринарским институтима у Краљеву и Новом Саду 16. и 18. јануара 2018. године, чија је тема била усаглашавање метода, анализа, интерпретација резултата и извештавање, као и унапређење теоријског и практичног знања о детекцији и карактеризацији изазивача зооноза, с акцентом на бактерију Coxiella Burnetii. Обуке су представљале наставак две скорашње мисије о кју-грозници и састављању смерница.

Два института угостила су експерте краткорочне мисије г. Адама Дана и гђу Жужану Ронаи из Националне канцеларије за безбедност хране Мађарске, односно Управе за ветеринарску дијагностику.

Обуке су почеле представљањем, евалуацијом и дискусијом о резултатима  теста “real-time PCR internal proficiency test” за кју-грозницу, који је извршила мађарска референтна лабораторија на узорцима које је припремио Ветеринарски специјалистички институт Краљево из три матрице, након чега је уследило давање коначних опажања о целој методи “real-time PCR detection” од процеса узорковања до квантитативних резултата PCR теста.

Обуци је присуствовало више од 15 учесника из Ветеринарског специјалистичког института Краљево и Научног института за ветеринарство Нови Сад.

Радионица у Краљеву

Радионица у Новом Саду