Почетни састанак

Твининг пројекат Европске уније „Јачање капацитета надлежних институција Републике Србије у области контроле зооноза и болести преносивих храном“ ће бити имплементиран у току наредне две године од стране Мађарско-француског конзорцијума у сарадњи са Управом за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине Србије.

Надлежне институције земаља чланица Европске уније које ће имплементирати пројекат су Министарство пољопривреде и Национална канцеларија за безбедност хране Мађарске и Министарство пољопривреде, хране и шумарства Француске.

Свечано отварање пројекта је одржано у уторак, 4. априла 2017. године, у 10.00 часова, у Палати Србија у сали „Београд“.

Свечаност је отворио господин Ненад Петровић, који је поздравио учеснике. Господин Атила Јухас и господин Богдан Игић, државни секретари Министарства пољопривреде и заштите животне средине, отворили су манифестацију. Господин Јухас је истакао да су Европска комисија и Делегација Европске уније у Србији водећи партнери Републике Србије на путу ка приступању ЕУ кроз ИПА фондове, као и кроз друге инструменте подршке у области пољопривреде и руралног развоја.

„Овај пројекат неће утицати само на даље унапређење ситуације по питању безбедности хране а самим тим и здравља становништва, већ ће представљати и значајну помоћ државним органима Републике Србије на пољу усклађивања са европским стандардима у оквиру преговарачког поглавља 12“, додао је господин Јухас.

Амбасадор Мађарске, господин Атила Пинтер и амбасадор Француске, госпођа Кристин Моро, истакли су дугогодишњу сарадњу и добре односе између својих земаља и Републике Србије у веома различитим областима, а посебно у области пољопривреде.

Г. Лајош Богнар, мађарски вођа пројекта изјавио је да је циљ пројекта пружање помоћи релевантним српским службама у циљу јачања капацитета у области контроле зооноза, болести које се преносе путем хране и отпорности на антибиотике, као и даље усклађивање са захтевима ЕУ, кроз хармонизацију правног оквира и јачање институционалних и професионалних капацитета.
У циљу обезбеђивања високог нивоа јавног здравља и заштите потрошача у погледу безбедности хране, потребно је да се успостави систем континуираног праћења зооноза, зоонотских агенаса и резистенције на микроорганизме. Болести које се преносе путем хране треба да прате и одговарајућа епидемиолошка истраживања. Прикупљени подаци ће бити анализирани, процењени и пријављени на националном и међународном нивоу. Континуирана и одржива сарадња између надлежних органа из области јавног здравља и ветеринарског здравља је од суштинског значаја на свим нивоима заштите здравља становништва.
Различите активности ће повезати области рада и компоненте пројекта кроз укључивање надлежних институција, осталих заинтересованих страна и шире јавности. Буџет пројекта је 1.000.000 евра, од чега 50.000 евра у суфинансирању Србије.

Пројекат ће бити имплементиран кроз следеће три компоненте:
Компонента 1: Дефинисање и развој стратешког, институционалног и правног оквира за откривање, надзор, превенцију и контролу зооноза, болести које се преносе путем хране и отпорност на антибиотике и извештавање о њима у складу са захтевима Европске уније.
Компонента 2: Развој и едукација људских ресурса/капацитета надлежних институција за спровођење и примену стандарда и прописа везаних за контролу зооноза, болести које се преносе храном и отпорности на антибиотике кроз едукативне семинаре, радионице и остале видове размене знања.
Компонента 3: Јачање свести стручне и опште јавности по питању проблема зооноза, болести које се преносе храном и отпорности на антибиотике (контрола, превенција, мониторинг, стандарди и захтеви Европске уније).

За више информација контактирати:
гђу Солвејг Кузе, сталну саветницу на твининг пројекту (РТА)
Електронска адреса: zoonoses.twinning@minpolj.gov.rs
Телефон: +381 11 3132883
Адреса: Управа за ветерину,
Омладинских бригада 1,
канцеларија бр. 108, Београд