Компонента 1

Обавезни резултат:

Дефинисање стратешког, институционалног и правног оквира за откривање, надзор, превенцију, контролу и извештавање о зоонозама, болестима преносивим храном и отпорности на антибиотике, као и његов развој у складу са захтевима Европске уније итд.)