Контакт

Пројекат спроводи Министарство пољопривреде са Националном канцеларијом за безбедност хране Мађарске у конзорцијуму са Министарством пољопривреде, хране и шумарства Француске (Генерални директорат за храну) у партнерству са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управом за ветерину.

Министарство пољопривреде Мађарске (www.kormany.hu)

Национална канцеларија за безбедност хране Мађарске (www.nebih.gov.hu)

Министарство пољопривреде, хране и шумарства – Генерални директорат за храну (www.agriculture.gouv.fr)

Управа за ветерину Републике Србије (www.vet.minpolj.gov.rs)

Канцеларија твининг пројекта:

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за ветерину

Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд

Први спрат, канцеларија бр. 108

Телефон: +381 11 3132883

Имејл: zoonoses.twinning@minpolj.gov.rs

Тим твининг пројекта:

Емина Милакара, вођа пројекта у име Републике Србије

Лајош Богнар, вођа пројекта из Мађарске

Ив Жефроа, јуниор вођа пројекта из Француске

Солвејг Кузе, стални твининг саветник

Будимир Плавшић, стални твининг саветник у име земље кориснице

Катарина Тошић, асистент на пројекту

Саша Симић, преводилац на пројекту