Радионицe о отпорности на антибиотике

У оквиру Tвининг пројекта одржане су две радионице о антимикробној резистенцији, у Београду 30. јануара и у Новом Саду 1. фебруара 2018. године, са циљем унапређења стручних капацитета надлежних институција за спровођење стандарда и прописа о контроли зооноза, болести које се преносе путем хране и отпорности на антибиотике. Такође, одржане су још две радионице на исту тему 7. марта на Ветеринарском специјалистичком институту у Јагодини и 8. марта на Ветеринарском специјалистичком инситуту у Нишу.

На ова четири догађаја било је присутно скоро 150 учесника, укључујући представнике Управе за ветерину, Министарства здравља, ветеринарских института, института за јавно здравље  Ветеринарског факултета, лекара и фармацеута, као и представници Агенције за лекове и медицинска средства.

Тим Твининг пројекта је кратком презентацијом представио циљеве пројекта, као и досадашње резултате и предстојеће активности на ову тему.

У складу са концептом „једно здравље“, представници надлежних институција за јавно и ветеринарско здравље презентовали су правна и научна истраживања, истраживачке пројекте и статистичке податке о употреби антибиотика у Србији, као и Нацрт Националног програма за контролу отпорности на антибиотике, који је израдила радна група коју су чинили представници оба министарства. У складу са дневном редом, укључени и истраживачки пројекти и презентација случајева код људи – проблем лечења инфекција изазваних мулти-резистентним агенсима и концепт мултидисциплинарног приступа.

Госпођа Катрин Дипи из француског Министарства пољопривреде и хране говорила је о злоупотреби антибиотика и о пријављивању података и мониторингу АМР у ветеринарској медицини у складу са захтевима Европске уније.

Закључено је да је умрежавање релевантних актера и заинтересованих страна из стручне јавности од суштинског значаја за унапређење стручних капацитета, као и заједничко деловање са циљем смањења отпорности на антибиотике.

Радионица у Београду

Радионица у Новом Саду

Радионица у Јагодини

Радионица у Нишу

Радионицe о мониторингу хране

Производња безбедне и здраве хране представља значајан изазов за прехрамбене произвођаче и отвара нова међународна тржишта српским производима.

Након израде првог Програма за мониторинг хране у складу са захтевима Европске уније, твининг пројекат је организовао две радионице – у Новом Саду 27. фебруара на Научном институту за ветеринарство у Новом Саду и 1. марта на Факултету ветеринарске медицине у Београду.

Радионице су се наставиле и током летње сезоне – 17. јула у Краљеву  и 18. јула у Нишу.

Експерткиње твининг пројекта из Мађарске Жужана Шретерне Ланц и Адриен Беркич говориле су о микробиолошким критеријумима прописаним правним актима Европске уније, о улози различитих надлежних органа, стратегијама узорковања и статистичкој основи за планирање програма мониторинга и његовој структури, као и о именовању службених лабораторија.

Представници земље корисника пројекта Тамара Бошковић (Управа за ветерину) и проф. Др Неђељко Карабасил (Факултет ветеринарске медицине) представили су нови Правилник о мониторингу хране животињског порекла и методе узорковања. Завршни део радионице био је посвећен конкретним случајевима најзначајнијих патогена у смислу безбедности хране у односу на законодавство ЕУ: Listeria Monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter и E. coli која производи Shigatoxin.

Радионицама је присуствовало око 50 учесника, углавном представника регионалних института за ветеринарство и јавно здравље, ветеринарске инспекције, лабораторија, истраживачких установа, као и Управе за ветерину.

Радионица у Новом Саду    

 

Радионица у Београду

Радионица у Краљеву

Радионица у Нишу

Радионице о кју-грозници у Краљеву и Новом Саду

Tвининг пројекат организовао је две обуке на ветеринарским институтима у Краљеву и Новом Саду 16. и 18. јануара 2018. године, чија је тема била усаглашавање метода, анализа, интерпретација резултата и извештавање, као и унапређење теоријског и практичног знања о детекцији и карактеризацији изазивача зооноза, с акцентом на бактерију Coxiella Burnetii. Обуке су представљале наставак две скорашње мисије о кју-грозници и састављању смерница.

Два института угостила су експерте краткорочне мисије г. Адама Дана и гђу Жужану Ронаи из Националне канцеларије за безбедност хране Мађарске, односно Управе за ветеринарску дијагностику.

Обуке су почеле представљањем, евалуацијом и дискусијом о резултатима  теста “real-time PCR internal proficiency test” за кју-грозницу, који је извршила мађарска референтна лабораторија на узорцима које је припремио Ветеринарски специјалистички институт Краљево из три матрице, након чега је уследило давање коначних опажања о целој методи “real-time PCR detection” од процеса узорковања до квантитативних резултата PCR теста.

Обуци је присуствовало више од 15 учесника из Ветеринарског специјалистичког института Краљево и Научног института за ветеринарство Нови Сад.

Радионица у Краљеву

Радионица у Новом Саду

Почетни састанак

Твининг пројекат Европске уније „Јачање капацитета надлежних институција Републике Србије у области контроле зооноза и болести преносивих храном“ ће бити имплементиран у току наредне две године од стране Мађарско-француског конзорцијума у сарадњи са Управом за ветерину Министарства пољопривреде и заштите животне средине Србије.

Надлежне институције земаља чланица Европске уније које ће имплементирати пројекат су Министарство пољопривреде и Национална канцеларија за безбедност хране Мађарске и Министарство пољопривреде, хране и шумарства Француске.

Свечано отварање пројекта је одржано у уторак, 4. априла 2017. године, у 10.00 часова, у Палати Србија у сали „Београд“. Настави са читањем “Почетни састанак”

Студијска посета Француској

Студијска посета Француској одржана је 15-22. новембра 2017. и била је повезана са међународном недељом свести о отпорности на антибиотике, која се обележава сваке године у новембру. У средишту програма биле су две конференције. Прву организује сваке године ANSES, француско тело за ветеринарске медицинске производе. Агенција је контакт различитим органима ЕУ и национална фокална тачка за Европско тело за безбедност хране (EFSA), као и координатор надзорне мреже RESAPATH, која прати отпорност на антибиотике патогених бактерија које се изолују са животиња. RESAPATH је једина ветеринарска мрежа која је чланица Националне опсерваторије за епидемиологију отпорности бактерија на антибиотике (ONERBA) која обједињује неколико мрежа и у општој медицинској пракси и у болничкој медицини.

Друга конференција одржана је у уторак 16. новембра, у сарадњи са Министарством пољопривреде, Министарством здравља и Министарством животне средине. Ове године кључна тема била је комуникација везана за отпорност на антибиотике.

Организоване су посете и главној канцеларији Ветеринарске службе (DGAL), главној канцеларији ANSES-а као и различитим локалним и регионалним канцеларијама. На програму су били и састанци са највећим ветеринарским удружењем  Француске, као и посета великој ветеринарској станици, будући да су оне данас у Француској у великој мери укључене у надзор и мониторинг отпорности на антибиотике. Учесници су такође имали прилику да посете највећу ветеринарску школу у Француској и да разговарају са француском агенцијом задуженом за дивље животиње (ONCFS) и највећим удружењем за заштиту дивљих животиња (LPO).