Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afiričke kuge svinja


Brojevi telefona:
011/311 75 36  tokom čitavog dana ili,
064/868 00 16 ; 0800/234-236 u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna ADMINISTRATIVNE TAKSE
Administrativne takse - Međunarodni promet

Administrativne takse za podnošenje zahteva za dobijanje rešenja sa utvrđenim veterinarsko sanitarnim uslovima ZA UVOZ I PROVOZ životinja, proizvoda i hrane životinjskog porekla, hrane za životinje, sporednih proizvoda životinjskog porekla,  za dobijanje rešenja sa utvrđenim veterinarsko sanitarnim uslovima ZA KARANTINIRANJE ŽIVOTINJA kao i administrativne takse za izmenu ili dopunu rešenja.

ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA UVOZ I PROVOZ  7390,00
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA PRIVREMENI UVOZ (SAJAM, TAKMIČENJA ŽIVOTINJA)  1460,00
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA IZMENU ILI DOPUNU REŠENJA О UVOZU  6480,00
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA PRIVREMENI UVOZ I TRANZIT ŽIVOTINJA ZA PRIPLOD  7310,00
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA KARANTINIRANJE  3870,00
ADMINISTRATIVNA TAKSA ZA IZMENU ILI DOPUNU REŠENJA O KARANTINIRANJU  720,00

ADMINISTRATIVNETAKSE KOJE SE PODNOSE UZ ZAHTEV MORAJU BITI ORIGINALNE I TO:

-  ORIGINALNA OPŠTA UPLATNICA,  ili

-  ORIGINALNI NALOG ZA PRENOS NA KOME SE JASNO VIDI PEČAT  

   BANKE DA JE PRENOS I IZVRŠEN ili

-  IZVOD IZ BANKE OVEREN SA ORIGINALNIM PEČATOM BANKE

SVI ZAHTEVI KOJI BUDU PREDATI SA NEADEKVATNIM DOKAZOM O UPLATI ADMINISTRATIVNE TAKSE PODLEŽU DOPUNI ZAHTEVA I PRODUŽENJU ROKA REŠAVANJA PREDMETA

Takse važe od 01.07.2017.godine

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional