Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu


Objavlјen je Pravilnik o izmeni i dopunama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2017. godinu koji možete preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu


Оbјаvlјеn је Prаvilnik о utvrđivаnju Prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа 2017. gоdinu kојi mоžеtе prеuzеti ovde.

UKINUTE ZARAŽENE ZONE PROTIV NODULARNOG DERMATITISA


Uprava za veterinu je donela odluku o ukidanju zaraženih i ugroženih područja, odnosno sprovođenja vanrednih veterinarsko sanitarnih mera zbog pojave nodularnog dermatitisa (bolesti kvrgave kože) u Jablaničkom, Pirotskom, Topličkom, Pčinjskom, Zaječarskom i Borskom upravnom okrugu.Time su ukinute i specifične zabrane uvedene u cilju sprečavanja širenja, suzbijanja i iskorenjivanja ove bolesti.   U skladu sa Instrukcijom o postupku donošenja rešenja o prestanku mera na zaraženim gazdinstvima, zaraženom i ugroženom području zbog pojave nodularnog dermatitisa broj 323-02-2433/2016-05/7 od 16.08.2016. godine, Regionalni krizni centri za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Nišu i Zaječaru obratili su se Nacionalnomkriznom centru za praćenje kretanja, prevenciju i kontrolu zarazne bolesti nodularni dermatitis sa sedištem u Upravi za veterinu,sa predlogom za ukidanje rešenja kojima su je teritorije određenih opština proglašene zaraženim, odnosno ugroženim područjima od zarazne bolesti nodularni dermatitis.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Početna Aktuelnosti Bitne informacije Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača

U skladu sa "PRAVILNIKOM O USLOVIMA KOJE MORA DA ISPUNJAVA OVLAŠĆENI OBELEŽIVAČ, KAO I PROGRAMU STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ODGAJIVAČA ZA OBELEŽAVANJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA", Uprava za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (preuzmite celokupan tekst poziva OVDE).

Odgajivačke organizacije i fizička lica zainteresovana za upis u Registar ovlašćenih obeleživača podnose zahtev Ministarstvu polјoprivrede i zaštite životne sredine - Upravi za veterinu, ul. Omladinskih brigada br. 1, kancelarija 108, 11070 Novi Beograd.

Zainteresovane odgajivačke organizacije i fizička lica podnose sledeću dokumentaciju:

1. Popunjen zahtev za upis u Registar ovlašćenih obeleživača (Formular) PREUZMITE ZAHTEV OVDE

2. Kopija važećeg rešenja o upisu u Registar odgajivačkih organizacija (za odgajivačke organizacije)

3. Uplatnica na 310,00 dinara administrativne takse (Taksa na zahtev, po tarifnom broju 1),

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa,

• primalac: Budžet Republike Srbije

4. Uplatnica na 1530,00 dinara administrativne takse (Taksa za upis u Registar ovlašćenih obeleživača, po tarifnom broju 26 st. 1)

• račun 840-742221843-57

• poziv na broj 97 - broj opštine na kojoj se vrši uplata,

• svrha plaćanja: administrativna taksa za upis u Registar

• primalac: Budžet Republike Srbije

5. Uplatnica na 4300,00 dinara, na ime troškova obuke ovlašćenih obeleživača

• račun 205 – 65958 – 94 Komercijalna Banka

• poziv na broj – jedinstveni matični broj građana / kandidata,

• svrha plaćanja: Troškovi obuke ovlašćenih obeleživača,

• primalac: Institut za stočarstvo, Autoput 16, Zemun

 

Obuka ovlašćenih obeleživača će se organizovati u Institutu za stočarstvo, Autoput 16, Zemun, a u skladu sa brojem prijavlјenih kandidata.

Štampani i elektronski materijal za obuku ovlašćenih obeleživača obezbeđuje Institut za stočarstvo.

Prijavlјene odgajivačke organizacije i fizička lica će najranije 10 dana pre održavanja obuke biti obavešteni telefonskim putem o terminu obuke. Poželјno je da kandidati na obuku ponesu laptop kompjuter.

Sve dodatne informacije zainteresovane strane mogu dobiti na telefon 011/311-7536 ili putem elektronske pošte mira.radovic@minpolj.gov.rs

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional