PRESTANAK RESTRIKTIVNIH MERA U SKLADU SA REŠENJEM O PROGLAŠENJU ZARAŽENIH I UGROŽENIH PODRUČIJA OD AKS


Uprava za Veterinu je uzimajući u obzir rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja na celoj teritoriji države, kao i sprovedene mere i rezultate nadzora i dijagnostičkog ispitivanja svinja u zaraženim i ugroženim područjima, a u skladu sa nacionalnim i evropskim propisima, donela rešenja o prestanku sprovođenja restriktivnih mera u područjima proglašenim zaraženim i ugroženim od zarazne bolesti afrička kuga svinja u opštini Mladenovac,Smederevska Palanka i Žitište, čime su ranije doneta predmetna rešenja ukinuta na celokupnoj teritoriji Republike Srbije primenjivaće se mere kontinuiranog nadzora na AKS kod domaćih i divljih svinja.
  Rešenja o prestanku primene restriktivnih mera možete preuzeti u delu Afrička kuga svinja-Aktuelne informacije.  

OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Početna Aktuelnosti Veterinarske organizacije


Obaveštenje za stranke

Sve vrste podnesaka koji su propisani članom 54. Zakona o opštem upravnom postupku ( „ Sl.list SRJ “ br. 33/97 i 31/01 i „ Sl.glasnik RS“ br. 30/2010) podnose se isklјučivo u pismenoj formi preko pisarnice Uprave za zajedničke poslove republičkih organa, svakog radnog dana u toku radnog vremena u periodu od 7,30-15,30 časova a u skladu sa članom 55 pomenutog zakona.

Izdavanje rešenja i ostalih pravnih akata, u skladu sa članom 71. Zakona o opštem upravnom postupku ( „ Sl.list SRJ “ br. 33/97 i 31/01 i „ Sl.glasnik RS “ br. 30/2010) vrši se poštom ili preko službenog lica.

Prijem stranaka će se vršiti u zakazano vreme nakon prethodne najave na telefone: 011/2604-979 i 011/311-75-38

Sva Uputstva o postupcima prilikom registracije veterinarskih subjekata možete pogledati OVDE.

 

Naučni instituti

   

Naučni institut za veterinarstvo Srbije

Autoput 3, 11070, Novi Beograd
 

Naučni institut za veterinarstvo Novi Sad

Rumenački put 20, 21000 Novi Sad

 

Veterinarski specijalistički instituti

   

VSI SUBOTICA

Segedisnki put 88, 24000 Subotica

 

VSI SOMBOR

Staparski put 35, 25000 Sombor                                            

 

VSI ZRENJANIN

Temišvarski drum 26, 23000 Zrenjanin

VSI POŽAREVAC

Dunavska 89, 12000 Požarevac

VSI KRALJEVO

Žička 34, 36000 Kraljevo

VSI ZAJEČAR

Izvorski put 11, 19000 Zaječar

        

VSI JAGODINA

Boška Jovića 6, 35000 Jagodina

VSI ŠABAC

Vojvode putnika 54, 15000 Šabac

      

VSI NIŠ

Dimitrija Tucovića 175, 18000 Niš
 

VSI PANČEVO

Novoseljanski put 33, 26000 Pančevo
 

 

Lista dokumenata

 

 

1.

Procedura o potupku registracije veterinarskih organizacija u Ministarstvu polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

Procedura registracije manjih organizacionih jedinica u sastavu veterinarskog subjekta

Procedura o postupku brisanja iz Registra u slučaju prestanka obavlјanja veterinarske delatnosti

Procedura prilikom kadrovskih promena u veterinarskoj organizaciji

Procedura u slučaju promene odgovornog lica veterinarskog subjekta

Obaveštenje o postupku dobijanja korisničkog imena i lozinke za pristupanje Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu

2.

Procedura о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа оbаvlјаnjе pојеdinih stručnih pоslоvа veterinarske inspеkciје

  Obaveštenje zainteresovanih pravnih licima i/ili preduzetnicima za vršenje pojedinih stručnih poslova veterninarske inspekcije / ANTE I POST MORTEM
3.

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа оbаvlјаnjе pоslоvа dеzinfеkciје, dеzinsеkciје i dеritizаciје u veterinarstvu

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа оbаvlјаnjе pоslоvа dеzinfеkciје, dеzinsеkciје i dеritizаciје vozila rаdi sprеčаvаnjа zаrаznih bоlеsti živоtinjа

4.

Оbаvеštеnjе о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа izdаvаnjе kоntrоlnih mаrkicа zа lеkоvе kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrinаrskој mеdicini - prоizvоđаči

5.

Оbаvеštеnjе о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа izdаvаnjе kоntrоlnih mаrkicа zа lеkоvе kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrinаrskој mеdicini - zаstupnici

6.

Procedura zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоizvоdnju lеkоvа nаmеnjеnih upоtrеbi u vеtеrini

7. Procedura zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоizvоdnju lеkоvа i medicinskih sredstava nаmеnjеnih upоtrеbi u vеtеrini
8.

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоmеt lеkоvа i mеdicinskih srеdstаvа nа vеlikо kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrini

9.

Procedura o postupku registracije laboratorija kod Ministarstva polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

10. Forma za pracenje promena veterinara
11. Izjašnjenje u vezi dokumentacije neophodne za registraciju veterinarskih organizacija i poslovođe preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost

 


Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional