Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Управа за ветерину

V.d direktora Uprave za veterinu Emina Milakara, sa svojim saradnicima, 30. maja 2019. godine na Generalnoj Skupštini Međunarodne organizacije za zdravlje životinja (OIE), pred  učesnicima 182 zemlje, dobila je sertifikat o zanemarljivom riziku od  bolesti ludih krava.

Bolest ludih krava (BSE) predstavlja najopasniju zoonozu (bolest koja se sa životinja prenosi na ljude), sa kojom se bore sve zemlje Evrope i sveta.

Kako bi sprečila pojavu i širenje bolesti, Uprava za veterinu dugi niz godina sprovodi kontrolne mere kroz ceo lanac hrane: od farmi (ispitivanja uginulih životinja) do ispitivanja moždanog tkiva u objektima za klanje.

U Srbiji nikada nije bio zabeležen nijedan slučaj ove bolesti, kojase završava smrtnim ishodom po ljude i životinje i prenosi se konzumiranjem mesa i proizvoda od mesa što kao posledicu dovodi  do uništavanja moždanog tkiva ljudi - kod ljudi poznata kao Krajc Jakobsova bolest.

Kontrola ove bolesti zahteva veliko angažovanje veterinarske službe, proizvođača, prerađivača i značajna finansijska sredstva.

Intenzivnimradom na terenu i  dokumentaciji  kojajepotrebna da dokažemo da je naša zemlja slobodna od ove bolesti i dostavljanja iste Međunarodnoj organizaciji za zdravlje životinja (OIE) , Srbija je dobila sertifikat da je međunarodno priznata kao zemlja sa zanemarljivim rizikom od BSE.

Ovaj sertifikat našim proizvođačima i veterinskoj službi, kao i državi donosi poseban povlašćen status u međunarodnoj trgovini goveda i mesa, podiže ugled veterinarske struke i Ministarstva u međunarodnim odnosima i smanjuje troškove ispitivanja koje snosi subjekat u poslovanju hranom.

Za Republiku Srbiju, Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivredei veterinarsku službu dobijanje ovog statusa predstavlja veliki uspeh i podiže ugled naše zemlje na globalnom nivou.

 

Rezultati konkursa (objavljeni u Sl.Glasniku Republike Srbije br.30/2019 od 25.04.2019)  mogu se preuzeti ovde.

 

Dana 29. marta 2019. godine objavljen je Konkurs za ustupanje poslova iz Programa mera za period 2017–2019. god.,za opštinu Bač,u Službenom glasniku ,broj 23od 29. marta2019.Veterinarske stanice, veterinarske klinike i veterinarske ambulantemogu, u skladu sa tekstom konkursa, da dostavljaju traženu dokumentaciju počev od narednog dana od dana objavljivanja konkursa radi ostvarivanja prava konkurisanja za dodelu terena za sprovođenje poslova po Programu mera zdravstvene zaštite životinja za 2017–2019. godinu. Konkurs je otvoren 7 radnih dana.

Odluka o raspisivanju konkursa može se preuzeti ovde.

Tekst konkursa može se preuzeti ovde.

Obrazac prijave na konkurs može se preuzeti ovde.

Obrazac izjave o zaštiti na radu  može se preuzeti ovde.

Obrazac izjave o neosđivanosti  može se preuzeti ovde.

 

Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz podršku EU u Srbiji započinje 17. kampanju oralne vakcinacije lisica i drugih divlјih mesojeda protiv besnila u Republici Srbiji.

Vakcinacija će se sprovoditi izbacivanjem vakcina u obliku oralnih mamaka iz aviona na području cele zemlјe, osim u naselјenim mestima, na vodenim površinama i velikim saobraćajnicama, prema usvojenom planu vakcinacije, a u zavisnosti od vremenskih uslova. U toku 17. kampanje vakcinacije planirano je da se u toku proleća 2019. godine distribuira 1.650.000 mamaka vakcine, na teritoriji cele zemlјe, pri čemu će se po posebnom planu distribuirati 21.000 mamaka u prigradskim opštinama u okolini Beograda. Početak sprovođenja vakcinacije planiran je za 22.04.2019. godine, dok će sprovođenje na dnevnom nivou zavisiti od meteoroloških uslova.

 
<< Početak < Prethodna 1 2 Sledeća > Kraj >>

Strana 2 od 2
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional