PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

   

Svi kopitari na teritoriji Republike Srbije moraju da budu obeleženi.


Obeležavanje i registracija se sastoji od sledećih elemenata:

1)    mikročipova za pojedinačnu identifikaciju,
2)    potvrde o izvršenom obeležavanju kopitara,
4)    centralne baze podataka,
3)    identifikacionog dokumenta

Cilj uvođenja obaveznog obeležavanja i registracije kopitara je stvaranje dobrog i efikasnog sistema u držanju i prometu kopitara i sprovođenju mera zdravstvene zaštite, koji će omogućiti nesmetani promet naših životinja i van granica naše zemlje.

Ovde možete preuzeti flajer u PDF formatu.

Klikni mišem na sliku

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional