Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

Obeležavanje i registracija životinja, kao i praćenje kretanja životinja čini jedan od osnovnih preduslova u zaštiti zdravlja životinja, a samim tim i zdravlja ljudi, jer omogućava utvrđivanje sledljivosti po principu „od farme do trpeze“ što je jedan od osnovnih postulata u bezbednosti hrane.

Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije životinja poboljšava i unapređuje sam sistem obeležavanja i registracije, što je veoma bitno za zdravstveni status naših životinja.

Očuvanjem zdravlja naših životinja, doprinosimo očuvanju i sopstvenog zdravlja.

Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije životinja se vrši na:

  • graničnim prelazima,

  • klanicama,

  • gazdinstvima na kojima se drže i čuvaju životinje.

Inspekcijska kontrola gazdinstava na kojima se drže u čuvaju goveda vrši se na 3% gazdinstava odabranih u Centralnoj bazi podataka prema analizi rizika, rađenoj prema posebnim kriterijumima koje priprema Uprava za veterinu.  Inspekcijska kontrola obeležavanja i registracije goveda radi se po prethodno utvrđenom godišnjem planu.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional