Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

 

 

1.

Procedura o potupku registracije veterinarskih organizacija u Ministarstvu polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

Procedura registracije manjih organizacionih jedinica u sastavu veterinarskog subjekta

Procedura o postupku brisanja iz Registra u slučaju prestanka obavlјanja veterinarske delatnosti

Procedura prilikom kadrovskih promena u veterinarskoj organizaciji

Procedura u slučaju promene odgovornog lica veterinarskog subjekta

Obaveštenje o postupku dobijanja korisničkog imena i lozinke za pristupanje Centralnoj bazi podataka Uprave za veterinu

2.

Procedura о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа оbаvlјаnjе pојеdinih stručnih pоslоvа veterinarske inspеkciје

  Obaveštenje zainteresovanih pravnih licima i/ili preduzetnicima za vršenje pojedinih stručnih poslova veterninarske inspekcije / ANTE I POST MORTEM
3.

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа оbаvlјаnjе pоslоvа dеzinfеkciје, dеzinsеkciје i dеritizаciје u veterinarstvu

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа оbаvlјаnjе pоslоvа dеzinfеkciје, dеzinsеkciје i dеritizаciје vozila rаdi sprеčаvаnjа zаrаznih bоlеsti živоtinjа

4.

Оbаvеštеnjе о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа izdаvаnjе kоntrоlnih mаrkicа zа lеkоvе kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrinаrskој mеdicini - prоizvоđаči

5.

Оbаvеštеnjе о pоtrеbnој dоkumеntаciјi zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа izdаvаnjе kоntrоlnih mаrkicа zа lеkоvе kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrinаrskој mеdicini - zаstupnici

6.

Procedura zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоizvоdnju lеkоvа nаmеnjеnih upоtrеbi u vеtеrini

7. Procedura zа pоdnоšеnjе zаhtеvа zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоizvоdnju lеkоvа i medicinskih sredstava nаmеnjеnih upоtrеbi u vеtеrini
8.

Procedura zа rеgistrаciјu оbјеkаtа zа prоmеt lеkоvа i mеdicinskih srеdstаvа nа vеlikо kојi sе upоtrеblјаvајu u vеtеrini

9.

Procedura o postupku registracije laboratorija kod Ministarstva polјoprivrede,šumarstva i vodoprivrede - Upravi za veterinu, kao i potrebnoj dokumentaciji za podnošenje zahteva

10. Forma za pracenje promena veterinara
11. Izjašnjenje u vezi dokumentacije neophodne za registraciju veterinarskih organizacija i poslovođe preduzetnika koji obavljaju veterinarsku delatnost

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional