OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Srbija postala član Upravnog odbora za sprovođenje Globalnog okvira za kontrolu naročito opasnih zaraznih bolesti životinja za Evropu (GF-TADs)

U Briselu se od 26-27.1.2012. godine održava četvrti sastanak Upravnog odbora za sprovođenje Globalnog okvira za kontrolu naročito opasnih zaraznih bolesti životinja za Evropu u organizaciji Svetske organizacije za zaštitu zdravlja životinja (OIE), Organizacije za hranu i veterinu (FAO) i Evropske komisije.Na poziv organizatora, delegacija Republike Srbije koju je predvodio dr Zoran Mićović, učestvovala je u radu ovog tela.

Globalni okvir za progresivno iskorenjivanje naročito opasnih zaraznih bolesti životinja je jedinstveni mehanizam za globalnu koordinaciju aktivnosti koje se odnose na kontrolu bolesti životinja a time i za smanjenje siromaštva, promociju bezbednog prometa hrane životinjskog porekla i javnog zdravlja. U skladu sa višegodišnjim akcionim planom i u koordinaciji sa zemljama članicama OIE, FAO kao i EU, izvršena je analiza epizootiološke situacije u odnosu na prioritetne zarazne bolesti životinja i to besnilo, avijarnu influencu, kugu malih preživara, slinavku i šap, klasičnu kugu svinja i afričku kugu svinja. Takođe su predstavljene i aktivnosti OIE, FAO i Evropske komisije u sprovođenju kontrolnih mera kada su ove i druge bolesti u pitanju, posebno u smislu koordinacije i komunikacije sa nadležnim službama zemalja sa područja evropskog kontinenta. Imajući u obzir značaj za pojedine zemlje i regione, kao i za javno zdravlje, na listu prioritetnih bolesti uključena je i bruceloza.

Na predlog generalnog direktora OIE, Srbija je postala član Upravnog odbora GF-TADs. Pored Rusije, Srbija je jedina zemlja koja je član ovog tela a da nije zemlja članica EU. Dr Zoran Mićović, direktor Uprave za veterinu i novoizabrani član Upravnog odbora GF-TADs zahvaljujući se na ukazanom poverenju istakao je:

„Srbija ima izuzetno sposobnu i efikasnu veterinarsku službu koja je na ovaj način dobila značajno priznanje. Kao član Upravnog odbora, Srbija će biti posvećena principima ove globalne inicijative i odgovorno će raditi na realizaciji akcionog plana. Pored toga, odgovorno ćemo raditi na promociji koordinacije i harmonizacije programa iskorenjivanja i kontrole naročito opasnih zaraznih bolesti. Kako su ove bolesti stalna pretnja Evropi i svetu i ne poznaju nikakve administrativne niti fizičke granice, samo unapređenjem znanja i veština u brzom otkrivanju i hitnom iskorenjivanju ovih bolesti, možemo postići da se one efikasno kontrolišu.  Obezbeđivanjem službenog statusa zemlje slobodne od bolesti slinavka i šap i kuga goveda, Srbija je dokazala da ima odgovarajuće resurse za dugoročno i održivo iskorenjivanje zaraznih bolesti čime se obezbeđuje i razvoj poljoprivrede i jačanje ekonomije cele zemlje.“

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional