Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

POTREBNA LITERATURA

 

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA ŽIVOTINJA

1.

Zakon o veterinarstvu ("Sl. glasnik RS" br. 91/05,30/2010, 93/2012)

2.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje leptospiroze životinja ("Sl. list SFRJ" br. 6/88)

3.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje zaraznih bolesti pčela("Sl. list SFRJ" br. 6/88)

4.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja ("Sl. list SFRJ" br. 102/09)

5.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanju širenja, suzbijanje i iskorenjivanje infekcija živine određenim serotipovima salmonele ("Sl. glasnik RS" br. 7/2010, 76/2010)

6.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti slinavka i šap ("Sl. glasnik RS" br. 15/2010)

7.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti enzootske leukoze goveda, načinu njihovog sprovođenja, kao i načinu utvrđivanja statusa gazdinstva slobodnog od enzootske leukoze goveda ("Sl. Glasnik RS" br. 51/09)

8.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanja i iskorenjivanja zarazne bolesti besnilo kao i načinu njihovog sprovođenja ("Sl. Glasnik RS" br. 78/09)

9.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje bedrenice kod životinja ("Sl. list SFRJ" br. 39/88)

10.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje infektivne anemije konja ("Sl. list SFRJ" br. 39/88)

11.

Pravilnik o načinu sprovođenja mera za suzbijanje i iskorenjivanje bruceloze goveda, ovaca, koza , svinja i pasa("Sl. glasnik RS"br. 36/05)

12.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti bruceloze goveda, načinu njihovog sprovođenja, kao i načinu utvrđivanja statusa gazdinstva slobodnog od bruceloze goveda ("Sl. Glasnik RS" br. 55/09)

13.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje atipične kuge živine, kao i načinu njihovog sprovođenja ("Sl. glasnik RS" br. 95/09)

14.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje infektivnog bovinog rinotraheitisa i infektivnog pustularnog vulvovaginitisa (IBR/IPV) ("Sl. list SFRJ" br. 63/89)

15.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti tuberkuloza goveda, načinu njihovog sprovođenja, kao i načinu utvrđivanja statusa gazdinstva slobodnog od tuberkuloze goveda ("Sl. Glasnik RS" br. 51/09)

16.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje furunkuloze pastrmki("Sl. list SFRJ" br. 72/91)

17.

Pravilnik o merama za suzbijanje i iskorenjivanje vrtičavosti pastrmke ("Sl. list SFRJ" br. 72/91)

18.

Pravilnik o utvrđivanju mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti plavog jezika, kao i načinu njihovog sprovođena ("Sl. glasnik RS" br. 18/09)

19.

Pravilnik o obrascu uverenja o zdravstvenom stanju životinje ("Sl. list SFRJ" br. 39/88)

20.

Pravilnik o merama za suzbijanje trihineloze životinja ("Sl. list SRJ" br. 20/95)

21.

Pravilnik o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019. godinu ("Sl. glasnik RS" br. 12/19)

22.

Pravilnik o načinu vođenja evidencije o izdatim i produženim uverenjima o zdravstvenom stanju životinja, o njihovom prenosu kao i o obrascu za vođenje ove evidencije ("Sl. glasnik RS" br. 44/94)

23.

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije goveda, kao i o službenoj kontroli obeležavanja i registracije goveda ("Sl. glasnik RS" br. 102/14)

24.

Pravilnik o načinu obeležavanja i registraciji pasa i mačaka ("Sl. glasnik RS" br. 23/12)

25.

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije ovaca i koza, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije ovaca i koza ("Sl. glasnik RS" br.6/11, 57/11)

26.

Pravilnik o načinu obeležavanja i registracije svinja, kao i o službenoj kontroli identifikacije, obeležavanja i registracije svinja ("Sl. glasnik RS" br.94/2010)

27.

Prilog 1 - Novi pasoš za kućne ljubimce ("Sl. glasnik RS" br. 23/12)

 

HIGIJENA NAMIRNICA

 

Za veterinarske tehničare:

Srednjoškolski udžbenici iz oblasti veterinarsko-sanitarnog pregleda životnih namirnica životinjskog porekla.

                       

Za diplomirane veterinare:

1.

Zakon o bezbednosti hrane  ("Sl. glasnik RS" br.41/09)

2.

Pravilnik o uslovima higijene hrane("Sl. glasnik RS" br.73/2010)

3.

Pravilnik o veterinarsko-sanitarnim uslovima, odnosno opštim i posebnim uslovima za higijenu hrane životinjskog porekla, kao i o uslovima higijenehrane životinjskog porekla ("Sl. glasnik RS" br.25/11)

 

ZOOHIGIJENA

1.

Pravilnik o registraciji, odnosno odobravanju objekata za uzgoj, držanje i promet životinja  ("Sl. glasnik RS" br. 36/17)

2.

Pravilnik o načinu razvrstavanja i postupanja sa sporednim proizvodima životinjskog porekla, veterinarsko-sanitarnim uslovima za izgradnju objekata za sakupljanje, preradu i uništavanje sporednih proizvoda životinjskog porekla, načinu sprovođenja službene kontrole i samokontrole, kao i uslovima za stočna groblja i jame grobnice ("Sl. glasnik RS" br. 31/11)

3.

Fakultetski (srednjoškolski ) udžbenik iz oblasti zoohigijene

UPRAVNI POSTUPAK I SPOR

 

1) Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS" br. 18/16)

2) Zakon o upravnom sporu („Sl. list SRJ" br. 46/96)

 

RAD I RADNI ODNOSI

 

1) Zakon o radu ("Sl. glasnik RS" br.24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013, 75/2014)

 

USTAVNO UREĐENJE

 

1) Ustav Republike Srbije ("Sl. glasnik RS" br. 98/06)

 

KANCELARIJSKO POSLOVANJE

 

1) Uredba o kancelarijskom poslovanju organa uprave ("Sl. glasnik RS" br.80/92)

2) Uputstvo o kancelarijskom poslovanju organa uprave ("Sl. glasnik RS" br.10/93)

 

SISTEM DRŽAVNE UPRAVE

 

1) Zakon o državnoj upravi("Sl. glasnik RS" br.79/05,101/2007,95/2010)

 

Kompletnu literaturu možete preuzeti ovde.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional