OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

 

1. ODRŽAVAJ ČISTOĆU SVEGA ŠTO DOLAZI U KONTAKT SA HRANOM!

 • Obavezno dobro operi ruke pre rukovanja hranom, a često i u toku pripreme

 • Obavezno dobro operi ruke posle upotrebe toaleta!

 • Dobro operi sve površine i pribor korišćene za pripremu hrane!

 • Zaštiti prostor i hranu od insekata, glodara i životinja!

ZAŠTO?

Iako mnogi mikroorganizmi (bakterije, virusi) ne izazivaju bolest, opasni mikroorganizmi su široko rasprostranjeni u zemljištu, vodi, životinjama i ljudima. Ovi mikroorganizmi se nalaze na rukama, krpama za brisanje, priboru, a posebno na daskama za sečenje, pa svakim kontaktom mogu da se prenesu na namirnicu i izazovu trovanje hranom!

2. UVEK ODVAJAJ PRESNE/SIROVE NAMIRNICE OD KUVANE HRANE!

 • Uvek odvajaj sirovo meso (živinsko, goveđe, svinjsko, riba) od ostale hrane!

 • Koristi poseban pribor i uređaje (noževi, seckalice, daska za sečenje ili pripremu sirove hrane!

 • Čuvaj hranu u posudama da izbegneš kontakt sirove i pripremljene hrane!

ZAŠTO?

Sirova hrana, posebno meso i sokovi mesa, mogu da sadrže opasne mikroorganizme koji mogu da se prenesu na ostalu hranu za vreme njene pripreme i čuvanja!

 • NAMIRNICE DOBRO PERI – POSEBNO AKO SE JEDU SIROVE/SVEŽE!

 • ZA PRANJE I PRIPREMU HRANE, UVEK KORISTI VODU ZA PIĆE!

 • NE KUPUJ NAMIRNICE NEPOZNATOG POREKLA!

 • KUPUJ SVEŽE I NEOŠTEĆENE NAMIRNICE!

 • KUPUJ PRETHODNO OBRAĐENU HRANU – NPR. PASTERIZOVANO MLEKO!

 • KUPUJ NAMIRNICE U OBJEKTIMA REGISTROVANIM ZA PROMET HRANE (PRODAVNICE, PIJACE)!

 • KUPUJ DEKLARISANU/OBELEŽENU HRANU!

 • ČITAJ PODATKE SA PAKOVANJA PROIZVODA – IME PROIZVOĐAČA, ROK UPOTREBE, TEMPERATURU ČUVANJA I UPUTSTVA PROIZVOĐAČA!

 • POTROŠI HRANU U ROKU UPOTREBE – NE UZIMAJ HRANU SA ISTEKLIM ROKOM UPOTREBE!

 • NAČETO PAKOVANJE HRANE – POTROŠI ŠTO PRE!

 • HRANU KOJA TREBA DA SE DRŽI NA TEMPERATURAMA FRIŽIDERA - DRŽI KRATKO NA SOBNOJ TEMPERATURI!

 • HRANA NE TREBA DA STOJI NA SVETLIM I TOPLIM MESTIMA!

ZAŠTO?

Sirove namirnice, uključujući vodu i led, mogu da budu zagađene opasnim mikroorganizmima i hemijskim jedinjenjima. Opasna hemijska jedinjenja mogu da se formiraju u oštećenoj i plesnivoj hrani. Pažljiv izbor sirovih namirnica i jednostavni postupci pranja i ljuštenja – smanjuju rizik od trovanja hranom!

3. UVEK DOBRO KUVAJ - PECI - PRŽI

 • Potpunoskuvaj hranu - posebno meso, jaja, ribu i morske plodove!

 • Tečnu hranu uvek kuvaj/zagrevaj tako da vri/ključa – da se osigura da je u svakom delu postignuto najmanje 70°C.

 • Sok skuvanog mesa treba da je bistar – ne ružičast

 • Ako je moguće - koristi termometar!

 • Skuvanu hranu ponovo zagrevaj kao da je kuvaš!

ZAŠTO?

Dobro kuvanje uništava skoro sve mikroorganizme. Priprema hrane iznad  70°C omogućava bezbednu ishranu.

Hrana koja zahteva posebnu pažnju: mleveno meso, rolovano meso, meso sa kostima, ceo trup živine!

4. PAZI NA TEMPERATURE!

 • DRŽI HRANU NA BEZBEDNIM TEMPERATURAMA – SVE ŠTO SE LAKO KVARI - NA TEMPERATURAMA FRIŽIDERA, A ZA DUŽE ČUVANJE – U ZAMRZIVAČU!

 • SMRZNUTU HRANU ODMRZAVAJ U FRIŽIDERU ILI ODMAH KUVAJ – NE ODMRZAVAJ HRANU NA SOBNOJ TEMPERATURI!

 • ODMRZNUTU HRANU PRIPREMI I UTROŠI – NE ZAMRZAVAJ PONOVO!

 • ZAGREVAJ KOLIČINU HRANE KOJA ĆE SE UTROŠITI ZA JEDAN OBROK!

 • PREOSTALU SKUVANU I ZAGREJANU HRANU HLADI ŠTO PRE I DRŽI NA TEMPERATURAMA FRIŽIDERA DO SLEDEĆE UPOTREBE!

 • NE OSTAVLJAJ KUVANU HRANU DUŽE OD 2 SATA NA SOBNOJ TEMPERATURI!

 • SVU KUVANU I KVARLJIVU HRANU DRŽI U FRIŽIDERU (DO 5°C)!

 • HRANU NE ČUVAJ DUGO – ČAK I U FRIŽIDERU!

 • AKO SE SLUŽI U DUŽEM VREMENU, ZAGREJANU HRANU DRŽI IZNAD 60OC!HRANU KOJA TREBA DA SE DRŽI NA TEMPERATURAMA FRIŽIDERA - DRŽI KRATKO NA SOBNOJ TEMPERATURI!

 • HRANA NE TREBA DA STOJI NA SVETLIM I TOPLIM MESTIMA!

 • KAD POĐEŠ NA PUT – HRANU UPAKUJ I ZAŠTITI OD SUNCA I TOPLOTE!

ZAŠTO?

Mikroorganizmi se umnožavaju veoma brzo, ako se hrana drži na sobnoj temperaturi. Dražanjem hrane na temperatrurama ispod 5°C  i iznad 60°C, rast/umnožavanje mikroorganizama se usporava ili zaustavlja. Neki mikroorganizmi rastu i na temperaturama ispod.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional