OBAVEŠTENЈE ZA PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINЈA (KKS) U REPUBLICI SRBIJIMinistarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za veterinu, donela je odluku za prestanak vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja.

Odluka stupa na snagu od  dana 15. 12. 2019. Godine.

Nakon višegodišnje primene imunoprofilaktičke mere zdravstvene zaštite populacije svinja, odnosno, vakcinacije svinja protiv Klasične kuge svinja u Republici Srbiji, Uprava za veterinu donela je odluku o prestanku vakcinacije na osnovu analize rizika stručne javnosti , procene efekata vakcinacije, sprovedenih monitoringa cirkulacije virusa u populaciji domaćih i divljih svinja i Preporuka Evropske komisije za praćenje zdravlja životinja.
Odluka će povećati kapacitete industrije za preradu mesa i relaksirati uslove za izvoz svinjskog mesa i proizvoda od svinjskog mesa na tržište zemalja članica  Evropske Unije.
Uprava za veterinu donela je Pravilnik o izmenama i dopuni Pravilnika o utvrđivanju  mera za rano otkrivanje, dijagnostiku, sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorenjivanje zarazne bolesti klasične kuge svinja, kao i načinu njihovog sprovođenja (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019) i Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju Programa mera zdravstvene zaštite životinja za 2019.godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2019), na osnovu kojih će se odluka sprovesti.

PRESTANAK VAKCINACIJE SVINЈA PROTIV KLASIČNE KUGE SVINjA U REPUBLICI SRBIJI OD 15.12.2019.GODINEPrestanak vakcinacije svinja protiv klasične kuge svinja u Repbulici Srbiji.

Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

POJAVA AFRIČKE KUGE SVINЈA


Ministarstvo poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede,Uprava za Veterinu proglašava zaraženim područijem od zarazne bolesti afričke kuge svinja, naseljena mesta Velika Krsna i Rabrovac opština Mladenovac na teritoriji grada Beograda,naseljeno mesto Kusadak opština Smederevska Palanka u Podunavskom upravnom okrugu.
Rešenja o proglašenju zaraženog područija i ugroženog područija kao i lovišta (područija visokog rizika) od zarazne bolesti Afričke kuge svinja mogu se preuzeti ovde.

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

El. pošta Štampa PDF

Na osnovu člana 53. Zakona o veterinarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 91/05, 30/10 i 93/12), Ministar polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, doneo je odluku o poništavanju konkursa za ustupanje poslova iz  Programa mera za period 2013-2015. godine. Odluka je objavlјena u „Službenom glasniku RS”, broj 93/13 od 25.10.2013. godine:

"Poništava se konkurs zaustupanje poslova iz  Programa mera za period 2013-2015. godina koji je raspisalo Ministarstvo polјoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, objavlјen u „Službenom glasniku RS”, broj 56/13 od 28. juna 2013. godine, zbog nastupanja okolnosti koje onemogućavaju da se poslovi iz Programa mera ustupe za ceo period za koji je konkurs raspisan".

Konkurs se poništava nakon širih konsultacija sa Veterinarskom komorom Srbije i analizom postupka sprovođenja, kao i predloga Odluke o ustupanju poslova iz Programa mera koju je Komisija dostavila 27.09.2013. godine. Naime, zbog neblagovremene pripreme predloga Odluke koju je sačinila Komisija za ustupanje poslova iz Programa mera kao i neodrživosti sačinjenog predloga kojim je odbijen zahtev 112 veterinarskih stanica/klinika a 33 opštine nisu obuhvaćene Odlukom, opšte prihvaćen stav veterinarske službe bio je da konkurs treba poništiti i hitno ući u proceduru raspisivanja novog konkursa.

Uprava za veterinu započela je postupak raspisivanja novog konkursa u konsultacijama sa Veterinarskom komorom Srbije koja je dostavila predlog kriteriijuma i predstavnika VKS u komisiji za podelu terena. Planira se da se čitav postupak okonča do kraja 2013. godine kada bi bili potpisani ugovori sa veterinarskim stanicama.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional