Brojevi telefona za prijavu uginuća ili sumnje na bolest afričke kuge svinja


Broj telefona:  
0800/234-236 tokom čitavog dana ili, u toku radnog vremena  opširnije...  

Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit


Pravilnik o uslovima za pošiljke za koje nije potrebno rešenje za uvoz i tranzit („Službeni glasnik RS“,  broj: 39/2019 objavljen 6. juna 2019. godine) može se preuzeti ovde.

Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvolјenim količinama ostataka sredstava za zaštitu bilјa u hrani i hrani za životinje


Objavljen je Pravilnik o izmeni pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama ostatka sredstava za zaštitu bilja u hrani i hrani za životinje koji možete preuzeti ovde.

Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata


Objavlјena su nova uputstva Uprave za veterinu koja se odnose na registraciju veterinarskih subjekata. Navedena uputstva možete preuzeti ovde.

Rad u dane vikenda i državnog praznika - Odsek veterinarske inspekcije za Grad Beograd


U dane vikenda i državnog praznika prijave od strane građanstva primaće dežurni veterinarski inspektor na telefon 011/66-56-015  od 730 do 1530 časova.  

Javni poziv za upis u registar ovlašćenih obeleživača


Ministarstvo polјoprivrede i zaštite životne sredine objavlјuje javni poziv za upis u Registar ovlašćenih obeleživača. Opširnije...

Obeležavanje, registracija i praćenje kretanja goveda - Najčešće postavlјana pitanja


Uprava za veterinu je pripremila odgovore na najčešće postavlјana pitanja iz oblasti Obeležavanja, registracije i praćenja kretanja goveda koje možete pogledati i preuzeti OVDE.

El. pošta Štampa PDF

Kоnkurs zа ustupаnjе pоslоvа iz prоgrаmа mеrа zdrаvstvеnе zаštitе živоtinjа zа pеriоd 2014-2016 оbјаvlјеn u Službеnоm glаsniku RS brој:108/2013 оd 06.12.2013. gоdinе, zаvršаvа sе 16.12.2013. gоdinе. Zаdnji rоk zа dоstаvu dоkumеntаciје је 16.12.2013. dо istеkа rаdnоg vrеmеnа (zа priјаvе kоје sе dоstаvlјајu nа pisаrnici Rеpubličkih оrgаnа, Оmlаdinskih brigаdа 1). Zа priјаvе kоје sе dоstаvlјајu putеm brzе pоštе ili putеm rеdоvnе pоštа krајnji rоk zа dоstаvlјаnjе је 16.12.2013. gоdinе u pоnоć (dоkаz vrеmеnа dоstаvе је pоštаnski žig pоštе nа zаpеčаćеnој kоvеrti).

Vаžnа nаpоmеnа: svе kоvеrtе uz tеkst kојi је prоpisаn kоnkursоm mоrајu nа pоlеđini dа sаdržе i čitkе pоdаtkе pоšilјаоcа.

 
Valid CSS! Valid XHTML 1.0 Transitional